Vi skal begynde at forberede os på at gøde efter planternes behov.

Sidst i maj skal Vestre Landsret behandle Bæredygtigt Landbrugs begæring om opsættende virkning i forhold til de danske gødningssærregler. Det giver anledning til en helt anden måde at tænke planteavl på.

Jeg er helt sikker på, at Bæredygtigt Landbrug vinder sagen og får sat de danske kvælstofnormer ud af kraft. Vi har en stærk sag, og der er ikke "fugls føde" på modpartens forsvar for de danske kvælstofnormer. Derfor forventer jeg også, at kvælstofnormerne bliver sat ud af kraft i maj.

Når Vestre Landsret skal behandle den opsættende virkning er det vigtigt, at retten har noget at sætte i stedet.

Man vil ikke acceptere, at lovgivningen svæver i vinden. Derfor vil man se sig omkring efter et alternativ til de nuværende danske kvælstofnormer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det drejer sig ikke kun om at bruge lidt mere af det hele. Det handler om at bruge dyrkningsfaktorerne målrettet og korrekt.

Derfor har jeg udviklet et dyrkningskoncept, der inddrager alle faktorer med det formål at øge de danske udbytter betragteligt og igen gøre danske planteavlere til verdens bedste.

Ligevægtsprincippet, som danner baggrund for dyrkningskonceptet, er skitseret i EU?s Nitratdirektiv bilag III, hvor der blandt andet står følgende: En begrænsning af tilførsel af gødning til jorden, der er i overensstemmelse med godt landmandskab, og som tager hensyn til de særlige forhold i de pågældende sårbare zoner.

Der nævnes også: Afgrødens forventede kvælstofbehov

Det er vigtigt at bemærke sig formuleringen: "Afgrødens forventede kvælstofbehov". Det gælder altså om at vurdere, hvor meget gødning afgrøden kan optage, uden at udvaskningen øges relativt.

I Danmark har vi alt for lidt erfaring med dyrkningsstrategier, der er bygget op som multifaktorforsøg.

I Agro, der udkommer på fredag den 10. april kan du læse mere om hvordan en ændret dyrkningsstrategi gribes an, for at forbedre potentialet.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden allerede nu læses på agrologisk.dk ved at klikke her:

Brugernavnet er dit abonnementsnummer, og adgangskoden er dit postnummer.

Ikkeabonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til den.

Der kan bestilles abonnement på www.agrologisk.dk eller telefon 76 20 79 70.