Godt 50 mælkeproducenter var mødt op, da Brørup Traktor- og maskincenter inviterede til demonstration af Power Pack-katalysatoren.

BTMC havde sammen med Biotech Innovation ApS, der er firmaet bag Power Pack, inviteret til demo-dag hos mælkeproducent Aldert van der Spek ved Brørup, og den invitation havde 54 landmænd takket ja til.

Katalysator

En Power Pack er en katalysator i form af et cylinderformet stålrør, hvorfra der kan trækkes wirer, som så via såkaldte peritragter kan forbindes med siloer, foderstakke osv. Den skal ikke tilsluttes strøm, og har ingen mekaniske dele. Ifølge John Haagensen fra BTMC kan har en Power Pack invirkning på organiske stoffers sammensætning, og kan bl.a. øge tilgængeligheden af protein i foder, hvilket betyder at landmanden kan indkøbe mindre proteinholdigt foder.

John Haagensen fortæller, at hos Aldert van der Spek viser beregninger, at der efter montering af en Power Pack spares 1,27 kr. per ko per dag i foderudgifter, hvilket svarer til en årlig besparelse på knap 150.000 kr.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En Power Pack kan installeres i en række forskellige sammenhænge, deriblandt vandforsyning, gylletanke og marksprøjter. Installeres en Power Pack i svinestalden fortæller John Haagensen, at den bl.a. gør gyllen mere homogen, og dermed nemmere at pumpe ud, og samtidig reduceres lugtgener i stalden væsentligt.

Dansk opfindelse

Power Pack er en dansk opfindelse. Bag den står virksomheden Biotech Innovation ApS. med administrerende direktør Lars Leth Pedersen i spidsen. Power Pack kom på markedet i 2008.