Aarhus Universitet vil placere Institut for Fødevarer, som holder til i Årslev og i Foulum, til Agro Food Park i Skejby.

For at øge mulighederne for samspil med fødevarevirksomheder forventer Aarhus Universitet at flytte Institut for Fødevarer fra Foulum og Årslev til Agro Food Park i Skejby.

Her er en lang række fødevarevirksomheder allerede ved at etablere sig, og Videncentret for Landbrug er ligeledes placeret her. Ifølge planerne skal Aarhus Universitet i 2018 samle sine fødevareaktiviteter i Skejby.

Flytningen er udtryk for et ønske om at styrke forskningsmiljøet inden for fødevarer og samtidig intensivere samarbejdet med virksomhederne. Derudover forventes myndighedsrådgivningen styrket, ligesom studerende får endnu bedre muligheder for at indgå i fødevareforskningen.

- Produktion af fødevarer spiller en stor rolle for Danmark og udviklingen inden for sektoren er stærkt knyttet til forskningen på området. Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udnytter synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder, siger dekan Niels Chr. Nielsen

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er planen, at der i Agro Food Park skal etableres kontor- og laboratoriebygninger til 110 medarbejdere, samt væksthuse og andre forsøgsfaciliteter.

Aarhus Universitet planlægger desuden at samle væksthusfaciliteter fra flere institutter.

- Vi har valgt at fremlægge vores planer på nuværende tidspunkt, da vi har et ønske om at både virksomheder og vores egne medarbejdere er bekendt med vores planer, siger dekan Niels Chr. Nielsen.