Landbrug & Fødevarer har på sit delegeretmøde genvalgt Martin Merrild som formand.

Landbrug & Fødevarers formand hedder fortsat Martin Merrild efter genvalg på delegeretmøde.

- Jeg ved, at det fortsat bliver en krævende udfordring, fordi vi står i en meget alvorlig økonomisk situation, men jeg er rigtig glad for at være blevet valgt igen, siger Martin Merrild efter formandsvalget.

Martin Merrild fik stående bifald, da det stod klart, at han var genvalgt.

Allerede efter de skriftlige forslagsrunder stod det klart, at der ikke var modkandidater til de nuværende topfolk.

Også næstformand Lars Hvidtfeldt blev genvalgt uden modkandidater. Og den anden næstformand, Lone Andersen, var valgt på forhånd.

Også formand for Landbrug & Fødevarer Planteproduktion, Torben Hansen, blev genvalgt uden modkandidater.

Mange opgaver venter

Den genvalgte formand tager hul på endnu en periode i spidsen for landbrugs- og fødevareerhvervet, som beskæftiger 169.000 personer og står for en årlig eksport på 156 mia. kr. Martin Merrild er minkavler og fjerkræproducent og har mange års erfaring med organisationsarbejde i landbruget bag sig.

Han har desuden tidligere været borgmester i Struer.

At den enkelte landmand hjemme på bedriften kan have svært ved at forstå afstanden mellem politikernes ord og handling, kan han sagtens sætte sig ind i.

- Selv om vi i tale får meget medvind af politikerne, er de i handling langt bagude, og der ligger en kæmpe udfordring for os i forhold til vores medlemmer, som simpelthen ikke kan forstå, at vi og politikerne næsten siger det samme, uden at der fra politisk side lægges handling bag ordene, forklarer han.

Derfor er det også vigtigt at lytte rigtig godt efter, når man som repræsentant for L&F er på besøg ude hos landmændene, tilføjer han.

- Vores fundament bygger på landmændenes tillid, og den skal der arbejdes for. Delegeretmødet giver mig stor lyst til at give alt, hvad jeg kan. Opbakningen er fantastisk, til trods for det pres der er på erhvervet i øjeblikket, siger Martin Merrild.

Han tilføjer, at de få forsøg på at så tvivl om medlemmernes opbakning til bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, der har været undervejs i løbet af delegeretmødet, er gjort til skamme.

- Som organisation er vi kommet styrket ud af dette delegeretmøde, konstaterer Martin Merrild.