LandboSyd frygter, at der med en meget høj målsætning for havmiljøet og retentionskort arbejdes på, at markerne skal gødes mindre.

Landbruget skal ikke reguleres efter retentionskort. Det siger formand for LandboSyd, Mogens Dall, som tager afstand arbejdet med disse kort i forbindelse med en fremtidig regulering af kvælstof i landbruget.

- Kvælstofmængden skal op. Vi skal have lov til at gøde mere og dermed dyrke som i vores nabolande. Vi frygter, at der lige nu arbejdes på det modsatte - nemlig at vi samlet set skal gøde mindre, siger Mogens Dall.

- Politikerne må træde i karakter. Det er politikerne, som skal bestemme, hvad vi som landmænd må udlede, og det skal ske på et fagligt velunderbygget og økonomisk forsvarligt grundlag. Det er ikke embedsmænd og såkaldte eksperter med deres helt egen dagsorden, som skal træffe afgørelserne, siger Mogens Dall.

- Retentionskort er ganske enkelt endnu et usikkert instrument. Vi ønsker ikke at tildele gødning til mar-kerne efter skrivebordsmodeller men på baggrund af konkrete og reelle målinger i de enkelte vandløb. Modelberegningernes tid er forbi, og vi siger nej til retentionskort. At bruge disse kort sikrer kun jobs bag skrivebordene, idet bureaukratiet bliver enormt, mens de afskaffer jobs i landbruget og i vore følge-virksomheder, siger Mogens Dall.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Rettens vej

Derfor skal Landbrug & Fødevarer allerede nu arbejde på at gå rettens vej, mener LandboSyds formand:

- Det her handler om at man trænger ind på menneskers enemærker og tager ejendom fra dem. Der lægges op til, at landbrugsproduktionen i dele af Danmark nærmest skal lukkes ned. Vi tager i LandboSyd afstand fra sådan en forskelsbehandling af danske landmænd på grundlag af værktøjer, der er yderst usikre - eksempelvis i områder, der udleder til Lillebælt. Rent faktisk strømmer der så meget vand gennem bælterne fra Østersøen og Kattegat, at det overhovedet ikke spiller nogen rolle, hvis vi får lov til at give det kvælstof, som planterne har brug for, siger Mogens Dall.

- Forsøg viser, at udvaskningen af gødning efter planternes behov er minimal. Derfor skal vi ikke sætte landbrugets økonomi og velfærdsøkonomien over styr ved at fortsætte med undergødskning som hidtil, og det er politikerne, der skal beslutte, siger Mogens Dall.