Regeringens Naturplan Danmark bliver dyr for landmænd, der har landbrugsjord i de såkaldte §3 områder.

Forbud mod gødskning og brug af plantebeskyttelsesmidler i §3-arealer bliver dyrt for landmændene.

Jordens værdi falder gennemsnitligt med 40.000 kroner pr hektar, og landmændene får et driftstab på op til 5.000 kroner årligt pr. hektar. Det viser beregninger fra Videncentret for Landbrug.

Ifølge Naturplan Danmark skal der indføres totalt forbud mod at bruge gødning og plantebeskyttelsesmidler i arealerne, bortset fra områder, der drives økologisk. Her vil det fortsat være muligt at gøde jorden.

Videncentret for Landbrug har analyseret de økonomiske konsekvenser for landbruget, hvis forslaget gennemføres i den nuværende form.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landbrugsjord i §3-områder handles i øjeblikket for 60-100.000 kr. pr hektar afhængig af bonitet og produktionspotentiale. Med det foreslåede forbud vurderer vi handelsværdien til mellem 25.000 og 35.000 kr. pr hektar. Vi vurderer, at det gennemsnitlige værditab vil være på 40.000 kr. for de i alt ca. 45.000 hektar jord, der forventes at blive omfattet, altså i alt ca. 1.8 milliarder, siger Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i Videncentret for Landbrug.

Lavere indtjening

Forbuddet vil ligeledes betyde markant lavere indtjening på driften af arealerne, viser beregningerne fra Videncentret.

- Tabet afhænger af mange faktorer, i form af arealtype, afgrøder og driftstype. Vi estimerer, at det gennemsnitlige årlige tab ligger på 1500 kr. pr hektar. Men spredningen er stor, for nogle vil det være helt op til 5.000 kr., siger Heidi Buur Holbeck.

Hun undrer sig over, at der indføres et forbud mod behandling af arealer med ringe naturværdi for at styrke biodiversiteten

- De arealer, der nu indføres behandlingsforbud på, er karakteriseret af så ringe naturværdi, at de med det nye prioriteringssystem fra næste år ikke er berettiget til tilskud til naturpleje. Netop naturpleje er en forudsætning for at øge biodiversiteten, siger Heidi Buur Holbeck.