Rådgivningssvirksomheden Centrovice er af Østre Landsret blevet dømt til at betale i alt 6,9 millioner kroner til fire landmænd.

Forkert rådgivning kan koste rådgiveren dyrt, hvilket den fynske rådgivningsvirksomhed Centrovice nu må sande.

Centrovice blev nemlig i torsdags, den 8. oktober, dømt af Østre Landsret til at betale i alt 6,9 millioner kroner i erstatning til fire landmænd fra Middelfart.

Den administrerende direktør i Centrovice, Louise Helmer, siger til Maskinbladet, at det er en trist sag for alle parter:

- Det er en rigtig træls sag. Vi havde gerne været den foruden. Centrovice lever i et vist omfang af at yde økonomisk og skattemæssig rådgivning. Og når man gør det, så skal man ud og afsøge hjørnerne i lovgivningen for at udnytte de muligheder, der er. Det forventer vores kunder, siger Louise Helmer. Hun tiltrådte som administrerende direktør tidligere på året, men har kendt til erstatningssagen i flere år.

- Sagen begyndte i 2006 med et erstatningskrav mod os på 32 millioner kroner, hvor Centrovice efter en byretsdom i 2011 betalte tre millioner kroner i erstatning. Vi havde forsøgt at indgå forlig, men uden held, forklarer Centrovicechefen og tilføjer:

- Nu har retten talt, og vi tager dommen til efterretning og er tilfredse med, at dommerne i Landsretten trods alt fandt, at ansvaret skulle deles ligeligt mellem de to parter.

Huset er solgt

Louise Helmer afviser ikke, at dommen og erstatningssummen kan påvirke driften hos Centrovice.

- Det vil påvirke vores drift, for det er mange penge for en landbrugsrådgivning, men vi har haft denne sag kørende i mange år, og har i en årrække løbende afsat penge i regnskabet til betaling, når dommen faldt endeligt, siger hun og uddyber:

- Vi har allerede betalt tre millioner, og vi har hensat yderligere 3,56 millioner efter byretsdommen i 2010. Så mangler vi at finde de cirka 1,6 millioner kroner til procesrenter, men heldigvis har vi solgt vores hus i Ringe, så jeg forventer ikke, at vi får vanskeligheder med at udrede beløbet, forklarer hun.

- Hvis man skal se noget positivt i denne sag, kan vi glæde os over, at vi har et retssystem, som betyder, at vores kunder får dækning, hvis de lider et økonomisk tab, fordi der er begået en rådgivningsfejl, siger Centrovice-direktøren.

Underkendt af Skat

I en pressemeddelelse fra Centrovice hedder det, at sagen udsprang af, at Skat med tilbagevirkende kraft underkendte en transaktion foretaget i 2006, hvor fire personer havde solgt deres ejendom til et fælles selskab, som dagen efter solgte den samme ejendom for 10 gange sin købspris.

Centrovice havde rådgivet om transaktionen og spørgsmålet under sagen var, om Centrovice i tilstrækkelig grad havde anbefalet indhentning af et bindende ligningssvar fra Skat og advaret om mulige konsekvenser af at lade være.

Problemet var, at ejerne ønskede handlen gennemført hurtigt med en optimal ejendomsavancebeskatning og råderet for hver ejer over den personlige andel af udbyttet. Derfor oprettede man en selskabskonstruktion af holdingselskaber og handlede, efter ejernes ønske, ejendommen dagen efter, at selskaberne var dannet. Tidspresset fra beslutning til selskabsdannelse og ejendomshandel var så stort, at man i praksis ikke kunne nå at modtage bindende ligningssvar fra Skat. Efterfølgende anfægtede Skat værdiansættelsen af ejendommen, men da havde ejerne brugt en stor del af udbyttet og betalt skat heraf, så de blev økonomisk ramt, da Skat rullede selskabskonstruktionen tilbage.