Landbrug & Fødevarer efterlyser en "klar dansk holdning til ammoniakreduktionskrav" og opfordrer miljøministeren til i sidste ende at "undlade at ratificere protokollen".

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, skyder med skarpt mod miljøminister Kirsten Brosbøl (S) omkring de danske ammoniakkrav:

- Miljøministerens manglende forbehold i EU for de danske ammoniakreduktionsmål og fortsat uklarhed om den danske regerings holdning til reduktionsmålene er stærkt bekymrende, skriver formanden i en henvendelse til Folketingets Miljøudvalg med henvisning til, at et krav om 24 procent reduktion af ammoniak i 2020 "vil have vidtrækkende konsekvenser for det danske fødevareerhverv".

- Vi er fortsat helt uforstående over for forløbet af den proces, som i 2012 førte til, at Danmark bandt sig til et forslag om et reduktionsmål i Gøteborgprotokollen på 24 procent for ammoniak, når det på det tidspunkt må have stået helt klart, at det øvrige EU var meget langt fra det ambitionsniveau, hedder det i henvendelsen til Miljøudvalget.

Afvis det

L&F opfordrer derfor Folketinget til at arbejde for, at Danmark "ikke ratificerer Gøteborgprotokollen med de nuværende reduktionsmål":

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Udtalelserne fra Kommissionen om, at Danmark ikke har mulighed for at trække sig fra reduktionsmålet på 24 procent i 2020, må afvises. Gøteborgprotokollen rummer mulighed for at revurdere landenes reduktionsforpligtelser. Hvis ikke der kan opnås enighed om, at reduktionsmålet for Danmark reduceres væsentligt, kan Danmark i sidste ende undlade at ratificere protokollen, skriver Martin Merrild videre.

Citeret præcist

Miljøministeren har kritiseret L&F for at have offentliggjort citater fra hendes fremlæggelse og svar på et Europaudvalgsmøde i begyndelsen af juni, som i følge ministeren er "taget ud af sammenhængen".

Men den kritik afviser Martin Merrild, der slår fast, at de pågældende papirer er ministerens eget såkaldte talepapir fra rådsmødet og to dokumenter med referater fra udvalgsmødet og EU-rådsmødet, som vedrører forbeholdene.

- Vi hævder ikke, at de to sidstnævnte dokumenter er fuldstændige afskrifter af ministerens udtalelser. Citaterne vedrører de passager, som handler om forbeholdene, og der er citeret præcist og loyalt og med tydelig kildehenvisning, noterer L&F s formand.

Mister manøvrerum

Har slår fast, at L&F "ikke enige med miljøministeren, når hun mener, at det er for tidligt i processen at tage forbehold for konkrete dele af NEC direktivet":

- Tværtimod mener vi, at Danmark mister politisk manøvrerum i de kommende forhandlinger, hvis ikke der tages forbehold tidligt i processen. Derfor er det ærgerligt, at ministeren på rådsmødet den 12. juni ikke benyttede lejligheden til at sende et tydeligt og stærkt signal om, at de foreslåede reduktionskrav er uacceptable og til skade for Danmark konkurrenceevne og for øvrigt går langt ud over EU?s generelle ambitionsniveau, fastslår Martin Merrild.

Han peger videre på, at da der er tale om grænseoverskridende forurening, er det den samlede reduktion i EU, som er væsentlig:

- Det betyder meget lidt for miljøet i EU at små bidragsydere som Danmark - der står for 2 procent af EU's ammoniakemission - reducerer meget. Resultatet af ambitiøs dansk enegang på dette område risikerer at føre til øget ammoniakudledning, fordi produktionen flytter til lande med langt lavere miljø- og klimaeffektivitet.

Mislykket

Politisk begrundes høje danske ambitioner på miljøområdet ofte med, at det skal bruges til at presse andre lande til skrappere miljøkrav. Men det er ifølge Martin Merrild "tydeligvis mislykket", når det gælder ammoniak, da EU's samlede reduktionsmål i 2020 kun er seks procent mod Danmarks 24 procent:

- Det mangler derfor at blive demonstreret i praksis, at høje danske miljøkrav gør noget særligt indtryk på andre lande. Den manglende konvergens i EU-landenes reduktionsforpligtelser skader Danmarks konkurrenceevne og bremser væksten i erhvervet. Det er meget svært at se, hvordan regeringens egne ambitioner fra Vækstplan for Fødevarer, hvor produktion af fødevarer også i fremtiden skal spille en nøglerolle som vækstmotor, kan indfries med de rammevilkår på miljøområdet, som Danmark med Gøteborgprotokollen er ved at pålægge sig selv, skriver landbrugets formand.

Miljøministeriets ansvar

Han understreger, at ansvaret for, at de 24 procent i sin tid blev meldt ud fra Danmark "ligger udelukkende i Miljøministeriet":

- Derfor vil vi på det kraftigste opfordre Folketinget til at presse på overfor ministeren for at få et tilfredsstillende resultat af hensyn til Europas miljø og sundhed samt fødevareerhvervet i Danmark. Det er efter min vurdering meget beklageligt, at vi skal bruge så mange kræfter på at overvåge og problematisere denne sag. L&F vil langt hellere indgå i et forpligtende partnerskab med regeringen og Folketinget, hvor vi sammen kan sætte fokus på vækstdagsordenen og opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstplanen for Fødevarer. Det vil være fremadrettet politik til gavn for både Danmark og erhvervslivet, slutter Martin Merrild.