DM&E har nu over 700 medlemsvirksomheder, og over 400 af dem beskæftiger sig med landbrugsarbejde. Mange maskinstationer melder om stigende aktiviteter, lyder det fra dagens årsmøde.

I løbet af de seneste 10 år har Danske Maskinstationer og Entreprenører fået flere og flere medlemsvirksomheder. På DM&E's årsmøde i dag kunne man konstatere, at den udvikling er fortsat i 2013 med en nettotilvækst på mere end 10 procent, og dermed har foreningen passeret de magiske 700 og har i dag helt præcist 704 medlemsvirksomheder.

Fremgangen skyldes især cirka 70 virksomheder fra Danske Skoventreprenør Forening. Samtidig har der været en vækst i antallet landbrugsmaskinstationer, entreprenørvirksomheder og skoventreprenører, som har opvejet den naturlige afgang i forbindelse med salg og virksomhedsophør.

Ikke mindre arbejde

Over 400 virksomheder i DM&E beskæftiger sig med landbrugsarbejde. De tegner sig for over halvdelen af omsætningen i DM&E, og mange maskinstationer melder om stigende aktiviteter.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Selv om de nyeste analyser fra Videncentret for Landbrug viser, at strukturudviklingen fortsætter med uformindsket styrke, hvor bedrifterne bliver færre, større og mere specialiserede, forventer vi ikke, at der bliver mindre arbejde til maskinstationerne, tværtimod, siger formand for DM&E, Søren Ulrik Sørensen, Vraa Maskinstation.

Formanden tilføjer, at landbrugets analyser viser, at svinebestanden ventes at vokse med 1,2 millioner svin, og antallet af malkekøer vil stige med 13.000 styk frem mod år 2022.

Nye muligheder

Maskinstationerne overtager mere og mere af arbejdet på især kvægbedrifter.

- Det giver ejeren af bedriften bedre mulighed for at afse tid til driftsledelse og ofre opmærksomhed på produktionen i stalden. Vi mærker lige nu en stigende efterspørgsel efter modeller til totalpasning og aftaler med foderleverancer. Nye aftaleformer og nye ideer giver nye muligheder for både kvægbruget og for maskinstationerne, siger formanden.

DM&E Agro har udbygget samarbejdet med Landbrugets rådgivere og landbocentrene.

- Vi kan forbedre vilkårene for landbruget og maskinstationerne endnu mere ved at styrke samarbejdet, både mellem DM&E og landbocentre og mellem maskinstationer og landbrugets rådgivere. Vi ser en fremtid, hvor nye metoder og nye samarbejdsformer mellem landmænd og maskinstationer udvikles i et fælles åbent forum, siger Søren Ulrik Sørensen.