Ida Auken vil forhindre borgerne i at klage over beslutninger i vandplanerne. Venstre advarer mod ministerens beslutning.

Landbrug & Fødevarer retter en skarp kritik mod miljøminister Ida Auken (SF) for hendes planer om - trods massiv kritik - at fremsætte et lovforslag, der fratager borgere en mulighed for at klage over de fremtidige vandplaner. Det sker ganske simpelt ved at gøre vandplanerne til bekendtgørelser, og dem er der ikke klageadgang til.

Første gang vandplanerne blev fremlagt, kom der mere end 4.000 høringssvar, der primært drejede sig om forkert klassifikation af vandløb:

- Det her kan kun tolkes, som at man ønsker at indskrænke borgernes mulighed for at blive hørt i væsentlige dele af fremtidens vandmiljøplanlægning i Danmark. Det er stærkt problematisk, at man fratager muligheden for at påklage de kommende bekendtgørelser og et brud på det demokrati, vi alle værner om i Danmark. Jeg synes, det er trist, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt, der mener, at alene vandløbsindsatsen hurtigt løber op i adskillige milliarder kroner i tabt produktionsjord.

Grotesk

Maskinbladet har talt med Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen, der kalder ministerens beslutning for "grotesk":

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- At forhindre borgernes mulighed for at klage minder om noget, der foregik i det gamle Sovjetunionen eller det kommunistiske Kina. Vi har i Danmark en tradition for debat og god dialog. Miljøministeren må føle, at hun har en dårlig sag, når hun ikke vil høre på, hvad lodsejerne har at sige. Kan hun ikke lide høringssvarene, gør hun bare, hvad hun vil med Enhedslistens støtte, mener Erling Bonnesen.

Han peger på, at det er ude i marken, man ved, hvor skoen trykker, men det vil miljøministeren åbenbart i fremtiden kunne ignorere:

- Det hele skal bare køres igennem ved skrivebordsafgørelser hos miljøministeren. Det er centralisme af værste skuffe. En høring sikrer, at alle relevante spørgsmål afklares, inden den endelige politiske beslutning træffes, siger Erling Bonnesen.

Hør interview med Erling Bonnesen her.