Gråkjærs ledelse udtrykker optimisme i forbindelse med det netop offentliggjorte årsregnskab, selv om virksomhedens resultat er mere end halveret i forhold til sidste år.

Byggekoncernen Gråkjær A/S fra Holstebro har haft et mindre godt regnskabsår 2012/2013 i forhold til regnskabsåret 2011/2012.

Virksomhedens omsætning er faldet fra 648,6 til 595,3 millioner kroner, og resultatet efter skat er faldet fra 7,6 til 2,4 millioner kroner. Alligevel udtrykker Gråkjærs ledelse optimisme i forbindelse med det netop offentliggjorte årsregnskab.

- Det er naturligvis med tilfredshed, at vi kan levere endnu et årsregnskab med sorte tal på bundlinien, når branchen generelt fortsat bærer præg af hård konkurrence og lave indtjeningsmarginer, siger administrerende direktør Jan Larsen.

- De igangværende projekter, vores ordrebeholdning samt den generelt store efterspørgsel vidner om, at den positive udvikling fortsætter i 2013/14, hvilket er glædeligt i en tid, hvor byggebranchen ellers er udfordret af kundernes vanskeligheder med at få finansieret deres projekter, tilføjer direktøren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Om Gråkjær A/S

Gråkjær opfører byggerier i totalentreprise inden for segmenterne landbrugsbyggeri via Gråkjær Staldbyg A/S og Graakjaer Agrarbau GmbH samt industri- og erhvervsbyggeri via Gråkjær Industribyg A/S og Graakjaer Industriebau GmbH.

Virksomhedens hovedmarkeder er Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Men også i Ungarn, Slovakiet og Rumænien har Gråkjær aktiviteter. Gråkjær-koncernen beskæftiger 100 medarbejdere og har et fast samarbejde med en række underentreprenører.