Det nybyggede anlæg hos Alfred Kloster i Aulum trak mange økologisk interesserede.

Interessen for landbrug og økologi fejler ikke noget. Det er der god grund til at konkludere, efter et stærkt velbesøgt åben stald arrangement i går hos den økologiske mælkeproducent Alfred Kloster i Aulum. Dagen igennem blev der talt og debatteret om økologi, robotter, mælkekvoteophør, kalvestalde og meget andet.

Når der kom så mange besøgende, kan det være fordi, det var en kærkommen mulighed for at se et økologisk mælkeproduktionsanlæg med AMS.

Før Alfred Klosters udvidelse var der 130 malkekøer i eksisterende stalde med begrænset plads til goldkøer, kælvningsafdeling samt småkalve.

 Hans nye anlæg udbygget til 280 SDM malkekøer, efter "Lov om hold af kvæg", hvor alle ender er lukket, lige fra plansilo, gylleopbevaring og møddingsplads til stalde til småkalve, ungdyr, goldkøer og malkekøer. I projekteringsfasen er der særligt lagt vægt på logistik og håndtering af de enkelte dyregrupper.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I nøgletal drejer det sig om 4.270 kvadratmeter kostald, 514 kvadratmeter kalvestald, plansiloer på 1.540 kvadratmeter og en gyllebeholder på 5.000 kubikmeter..

Gråkjær har udført hele projektet fra rådgivning i forbindelse med miljøgodkendelse til nøglefærdigt staldanlæg.