Protester mod nye EU-regler for kontrol med europæiske frøsorter har fået Bruxelles til at lette krav til små frøfirmaer og sjældne sorter. Nu er det de store frøproducenter, der går på barrikaderne.

Overskrifter som "EU-Kommissionen udrydder 10.000 års landbrugshistorie” og ”Nye regler gør ende på sjældne og gamle sorter” har lagt så stort pres på lovsnedkerne i Bruxelles, at de har lempet kravene til de små firmaer i et nyt regelsæt om frø og plantemateriale. Små frøfirmaer, havefolk og grønne organisationer fra hele Europa har nu noget at glæde sig over skriver Food Cultur. 

Den nye kontrol- og sundhedspakke strammer op på registrering, kontrol og certificering af de europæiske frø.

Det kan være en kostbar og administrativ affære, som små dyrkere af nicheplanter og historiske frøtyper frygtede ville overlade markedet til nogle få store spillere. 

Men efter de kørte kampagner på sociale medier, underskriftsindsamlinger og massivt pres er der nu kommet en række undtagelser for markedets mindre spillere. Dette betyder at de kan bytte såsæd og sælge gamle og sjældne frø med et minimum af regler og gebyrer. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det, vi foreslår, er ikke at øge byrden, men at lette den, understregede forbruger- og sundhedskommissær Tonio Borg,der er ansvarlig for den europæiske fødevaresikkerhed til Food cultur. 

Frøproducenter frygter skævvridning af markedet 

De store frøproducenter i Danmark står nu tilbage og river sig i håret. I deres øjne undermineres hele det europæiske kontrolsystem, hvis nogle skal arbejde under andre regler end andre. 

Kommissionen vil lade såkaldte mikrovirksomheder, med under 10 medarbejdere og 15 millioner kroner i årlig omsætning, frit markedsføre nicheprodukter som minikål eller orange rødbeder uden foregående kontrol og registreringer. De slipper også for at betale de gebyrer, der pålægges virksomhederne for at finansiere kontroller og test. 

- Hvis vi er oppe i et tal af den størrelse, er der mange frøfirmaer i Europa, som bliver fritaget, og så får vi en skævvridning af hele markedet, siger Thor Gunnar Kofoed, formand for frøavlerne under Landbrug & Fødevarerm til Food cultur. 

Han er bekymret over muligheden for at indføre fremmed genmateriale, for eksempel majs i eksotiske farver fra USA, der kan smitte afgrøder på omkringliggende marker, med ikke godkendt materiale som GMO.

- Lige nu er der åbnet op for en luftmotorvej for pollen og plantesygdomme. For frø kender ingen grænser, og de kender ingen regler, siger han. 

Økologer er lettede

Hovedkraften bag det økologiske konsulentfirma Agrologica, Anders Borgen, er til gengæld lettet over, at reglerne er blevet mere lempelige, end der tidligere var lagt op til fra EU-side. 

Han kan godt forstå at det er problematisk for de store virksomheder, at det bliver lettere for de små virksomheders frø at blive godkendt, men han har ikke synderligt ondt af dem. 

- Halvdelen af grøntsagsfrøene i Europa ejes af to firmaer og det er et stort problem. Jeg har ikke noget som helst imod, at de små virksomheder får mulighed for at komme ind på det marked. Det er så styret af monopoler, at det i sig selv er diskriminerende, siger Anders Borgen. 

Det bliver nu op til lovgiverne i Ministerrådet og EU-Parlamentet at afgøre, hvordan den sag falder ud.