Med udgangspunkt i 100 års jubilæet for Herning - Hedens hovedstad -beskriver LandTV-programmet ”Landet skabte byen” landbrugets betydning for byen før, nu og i fremtiden.

Selv om byerne vokser sig større og længere væk fra hverdagen på gårdene ude på landet, er den gensidige afhængighed der endnu.

Landbruget leverer fortsat fødevarer og skaber arbejdspladser i byernes produktionsvirksomheder og serviceerhverv. Og byen danner stadigt ramme om landbrugsudstillinger og salgssteder, som trækker landmændene ind fra landet.

Sammenhængen er dog knapt så synlig i dag, hvor relationerne mellem by og land ikke er så direkte som tidligere.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, erkender, at landbruget selv bærer et ansvar for at fortælle bybefolkningen om erhvervets betydning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der skal ikke længere så meget by til, før der danner sig en storby-opfattelse af omverdenen. Og vi har i landbruget ikke været opmærksomme på, hvor langt der i grunden er fra landbrugene og ind til bare landsbyen. Vi har lukket os for meget om os selv samtidigt med, at vi bliver færre og færre. Kommunikationsbehovet er derfor stort, uanset om vi er tæt på en storby eller en by som Herning, siger Martin Merrild.

Byen opsluger landbrug

Netop forholdet mellem en by som Herning og landbruget er emnet for LandTV-programmet ”Landet skabte byen”. Med udgangspunkt i 100 års jubilæet for Hedens hovedstad beskriver programmet landbrugets betydning for byen før, nu og i fremtiden.

Men programmet beskriver også en udvikling, hvor byen har slugt stort set alle de landbrug, der i sin tid lå tæt på købstadens centrum.

 - Inden for det, der i dag er byområdet i Herning, var der for 100 år siden 125 landbrug. I dag er der fem tilbage - uden husdyr og kun som deltidsbrug med planteavl, fortæller N. E. Hansen, tidligere byrådsmedlem og leder af byens landbrugscenter.

Du kan se indslaget her.