Bæredygtigt Landbrug foreslår miljøministeren at udskyde vandplanerne, indtil de er blevet grundigt gennemarbejdet.

Skulle Danmark have fulgt reglerne, burde vandplanerne være afleveret til EU tilbage i 2009. Nu viser kalenderen 2013, og derfor mener Bæredygtigt Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen, at det vil være den bedste løsning at udsætte lidt endnu.

- Det virker meningsløst at haste vandplaner, der kun kommer til at gælde for et år eller halvandet, igennem. De risikerer at blive stoppet af nye retssager, så snart de bliver udsendt, hvis de ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdede, argumenterer Vagn Lundsteen.

Han rpæciserer, at han mener, at planerne skal gennemarbejdes, så de med sikkerhed lever op til EU's vandrammedirektiv.

- Forarbejdet burde være gjort, inden man gik i gang med at udforme vandplanerne. Man kan give den tidligere regering skylden, ligesom skiftende miljøministre under den tidligere regering ikke har ført tilsyn med at de grundlæggende krav er blevet overholdt. Men det hjælper ikke at pege fingre. Regeringen har her muligheden for at omsætte ord til handling og udforme vandplaner, der har flyttet fokus fra blot kvælstof og forsumpning af landbrugsjorden til også at fokusere på de andre tiltag, der er nævnt i Vandrammedirektivet - som for eksempel miljøfremmede stoffer, beskyttelse mod fosforforurening og tiltag mod oversvømmelser og tørke, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce