Husdyrproducenter på Samsø gør igen i år en aktiv indsats for at reducere lugtgenerne.

DLG Samsø havde sidste år i februar inviteret husdyrproducenterne på Samsø til et orienteringsmøde omkring Active NS, som er et produkt, der blandt andet kan reducere gyllelugten.

Der var opbakning blandt landmændene til at forsøge at reducere lugtgenerne, specielt omkring udbringningen af gyllen. Derfor gik man i gang med at tilsætte Active NS i gylletankene ude på ejendommene, siger afdelingsleder Lars Balslev.

Bemærket af beboere

Den 1. februar i år inviterede DLG Samsø landmændene til et opfølgningsmøde for at gøre status over, om produktet levede op til forventningerne. Landmændene var tilfredse med de erfaringer og resultater, de havde opnået.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Alle startede med at tilsætte Active NS i gylletanken, hvilket havde givet en mere homogen gylle, og maskinstationen havde lettere ved at oprøre gyllen inden udbringningen. Endvidere kunne maskinstationen også konstatere, at der ikke var slam i gyllebeholderen, hvilket tidligere kunne give nogle problemer med ekstra rengøring af materiellet.

Der var også en del øboer, som havde bemærket, at gyllen lugtede mindre, når den var kørt ud på markerne.

Mulighed for gylleanalyser

Efter at havde tilsat Active NS i gylletankene, gik landmændene over til kun at anvende produktet i staldene. Herved bindes noget af ammoniakken til gyllen allerede inden den bliver ledt ud i gylletankene. Udover at lugten blev reduceret i staldene, kunne man også konstatere, at indtørret og fastsiddende ”kager” blev opløst, og det blev lettere at pumpe gyllen ud i tankene.

Da Active NS kan binde noget af ammoniakken i gyllen, vil samtlige landmænd nu få mulighed for at få udarbejdet gylleanalyser, så de kan se, hvor meget mere kvælstof, de får til rådighed til deres marker, oplyser Lars Balslev.

Alle fortsætter

På opfølgningsmødet var der enighed om, at forventningerne var blevet indfriet. Gyllen lugter mindre end tidligere, og det har lettet arbejdet i stalden.

Endvidere kan gyllen nemmere pumpes ud i gylletankene, da det har givet et bedre gennemløb i gyllekanaler og -kummer. Maskinstationen har også fået lettere ved at håndtere såvel oprøringen samt udbringningen, så konklusionen blev, at alle forsætter med at anvende Active NS.