DLG-selskabet Kongskilde har opnået en betydelig succes efter opkøbet af JF-Stoll i slutningen af 2011 og satser nu på at skabe vækst i både Nordamerika og Sydafrika.

DLG’s datterselskab Kongskilde Industries fik i 2012 en omsætning på 1,2 milliarder kr. mod 900 millioner kr. i 2011, hvilket er en stigning på 325 millioner kr. Stigningens skyldes især et øget salg af græsmaskiner og fuldfodervogne til kvægbruget, og at JF-Stoll har været med hele sidste år mod kun tre måneder i 2011, da Kongskilde købte JF-Stoll.

Den største salgsfremgang er sket på markederne i Frankrig, Polen, Danmark og Nordamerika.

DLG's topledelse mener, at Kongskilde står som en styrket maskinkoncern efter opkøbet af JF-Stoll.

- Salget er øget med 36 procent, og der er skabt en regulær turn around i forhold til JF-Stoll. En vellykket integration er nu godt på vej, siger Asbjørn Børsting.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

JF-Stoll har tilført ny viden

- JF-Stoll gav en bredere geografisk dækning for hele koncernen og tilførte derved ny viden gennem produktudviklingsafdelingen i JF-Stoll. 

- Vi fik muligheden for et godt opkøb, hvor vi har kunnet forene det bedste fra begge verdener. Vi har i koncernen en god fusionskultur, som danner grobund for innovation, og det er derfor, at det er lykkedes, siger Asbjørn Børsting, koncernchef i DLG.

Han bemærker, at Kongskilde nuer  nået i mål med at integrere aktiviteterne i organisationen og har overtaget salget af JF-Stoll-produkterne i England, Frankrig, Polen, Spanien, Tyskland, Holland, Belgien og Nordamerika og samlet indsatsen på en række eksportmarkeder.

- Implementeringen af græssortimentet og fuldfodervogne i Kongskilde-koncernen er gået rigtig godt, og salget af JF-Stoll-produkter er steget mærkbart i forhold til JF-Stoll’s salg tidligere, fremhæver direktøren.

Udvikling er nøglen til succes

Derudover er maskinkoncernen styrket med en udviklingsafdeling i Sønderborg for græsredskaber og fuldfodervogne og en ny strategisk forskningsenhed Kongskilde Strategic Development i Agro Business Park i Foulum. Et innovativt miljø er nødvendigt for at kunne forblive konkurrencestærke.

Forventningerne til fremtiden er positive, og ønsket for 2013 er at øge væksten yderligere.

- Kongskilde forventer en pæn vækst på markedet for jordbrugsredskaber i 2013 specielt i Europa, Nordamerika og Rusland. En anden hovedopgave bliver at fortsætte optimering af produktiviteten på fabrikkerne, fortæller Asbjørn Børsting.

JF introduceres i Nordamerika og Sydafrika

Han uddyber, at den forventede vækst på det nordamerikanske marked og i Sydafrika og omkringliggende lande skal komme gennem etableringen af JF på de markeder, hvor Kongskilde i forvejen har en stærk position og er etableret med sælgere, og dermed forventer Abjørn Børsting at opnå en betydelig synergieffekt ved introduceringen af JF.

- Vi har et Kongskilde-setup i eksempelvis Midt-vesten med maskiner,d er er designet til Nordamerika og Canada. Og vi har også salgsfolk i de områder, hvor græs betyder noget, og da vil det være oplagt, at vore salgsfolk også får græsmaskiner og mixervogne med, siger Asbjørn Børsting.