Der er markant færre rester af sprøjtemidler i dansk frugt og grønt i forhold til udenlandsk. Dog er det stadig næsten 40 procent af det danske frugt, der findes rester i.

Den årlige pesticidrapport viser, at der også i 2011 var langt færre rester af sprøjtegifte (pesticider) i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet. Regeringen har dog ambitioner om, at skadevirkningerne ved brug af sprøjtegifte i dansk landbrug skal reduceres endnu mere.

- Det er glædeligt, at den årlige rapport igen viser, at dansk frugt og grønt ligger lavest med hensyn til rester af sprøjtegifte. Det viser, at der bliver gjort et godt arbejde i danske gartnerier og landbrug. Og jeg er glad for at kunne sige, hvis man vil have færre sprøjtegiftrester skal man gå efter dansk frugt og grønt, siger Mette Gjerskov.

Det er regeringens ambition at reducere såvel miljø- som sundhedsbelastningen ved brug af sprøjtegifte lige som økologi skal spille en større rolle.

- Det kan ikke komme bag på nogen, at jeg har ambitioner om, at det skal blive endnu bedre. Og med en ny afgift lægger regeringen op til en markant reduktion i miljø- og sundhedskonsekvenserne ved brug af sprøjtegifte. Samtidigt er det et mål for os at fremme økologien for generelt at reducere brugen af sprøjtegifte, siger Mette Gjerskov.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

40 procent af danske frugter

Pesticidrapporten for 2011 viser, at der er flest spor af sprøjtegifte i konventionelt dyrket frugt fra lande uden for EU, hvor der er fundet sprøjtemiddelrester i 71 procent af prøverne. I frugt fra EU-landene er der fundet sprøjterester i 66 procent, mens tallet for danske konventionelle frugter er 38,5 procent.

De tilsvarende tal for konventionelle grøntsager er 35 procent i prøver fra lande udenfor EU, 44 procent fra EU-landene, mens tallet for danske grøntsager er ni procent.

Prøverne af økologiske varer viser, at der er fundet rester af sprøjtegifte i otte produkter , hvilket svarer til.3,6 procent. En af de otte prøver med rester af sprøjtegift var dansk og skyldtes en utilsigtet baggrundsforurening i jorden.

Dansk frugt overskrider ikke grænsen

I konventionelle produkter er rester af sprøjtegifte under grænseværdien tilladt, mens overskridelse af maksimalgrænseværdien er ulovlige.

Der var ingen overskridelser af grænseværdierne i konventionelt dyrket frugt fra Danmark.

I frugt fra EU-lande var der overskridelser i 1,3 procent af prøverne. I frugt fra lande uden for EU er der overskridelser i fire procent af prøverne.

For konventionelt dyrket grønt fra Danmark, var der overskridelser i én procent af tilfældene, mens overskridelserne for EU-landene var 1,4 pct. I grønt fra lande uden for EU er der overskridelser i 10 procent af prøverne.