Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild er tilfreds med, at Naturstyrelsen har fjernet vandplanerne.

Landbrug & Fødevarer er - ikke overraskende - tilfreds med, at Natur- og Miljøklagenævnet har givet klagerne over de statslige vandplaner medhold.

Dermed er vandplanerne ugyldige.

- Vi er meget tilfredse med afgørelsen, og jeg er meget tilfreds med, at der nu bliver lejlighed til at komme ned i maskinrummet igen og lave dele af vandplanerne om. Vi ser frem til at blive inddraget i den proces, siger formand i Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Forkert klassificering

Landbrug & Fødevarer mener, at klassifikationen af vandløb skal laves om. Vandplanerne omfatter vedligeholdelsen af 5.300 kilometer vandløb, som ifølge Landbrug & Fødevarer ikke i alle tilfælde er vandløb. Det er afvandingskanaler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Den ændrede vedligeholdelse indebærer nedsat eller ophør af oprensningen, og det vil betyde forsumpning af store dyrkningsarealer.

Høringsfrist i to tempi

Da Miljøministeriet præsenterede de statslige vandplaner første gang, væltede det ind med høringssvar. I løbet af høringsperioden på seks måneder afgav mere end 4000 mennesker høringssvar.

Efter en justering af planerne, fremlagde miljøminister Ida Auken igen planerne i december måned sidste år. Herefter blev der givet en høringsfrist på bare otte dage.

Blandt andet den helt urimelige høringsfrist fik Landbrug & Fødevarer til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, da høringsperioden ifølge erhvervsorganisationen var alt for kort. Netop det forhold har fået Natur- og Miljøklagenævnet til at erklære vandplanerne for ugyldige.

Det vil koste, hvis...

- Randzonerne, kravet om yderligere efterafgrøder og vandløbsindsatsen kommer til at koste erhvervet rigtig mange penge. Derfor er det vigtig, at vi nu benytter lejligheden til at ændre reguleringen, så indsatsen bliver mere målrettet med mulighed for vækst og udvikling for erhvervet, samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet. Derfor er det vigtigt, at regeringen afventer Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, der ligger klar til marts, siger Martin Merrild.