Maskinbladets leder 2. november 2012.

Landbrug & Fødevarer skal favne en usædvanligt broget skare lige fra den stilfærdige husmand med sine udfordringer over den dynamiske landmand med stor produktion og fortsatte ekspansionsplaner til de store, internationale koncerner som DLG, Arla og Danish Crown med omsætninger så store, at deres aktiviteter kan aflæses direkte på nationalregnskabet.

Det lyder næsten som en umulig opgave at favne alle interesser under samme hat, men det er ikke desto mindre udfordringen for den formand, som de delegerede skal vælge i næste uge, når primærsiden i Landbrug & Fødevarer skal vælge ny formand.

Det kan således ikke undre, at den kendte landboforeningsformand, Jørgen Popp Petersen, foreslår at primærsiden og virksomhedssiden i Landbrug & Fødevarer bør skilles, som han slår til lyd for på side 2 i denne udgave af Maskinbladet.

Han frygter, at begge parter er blevet svækket af konstruktionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er absolut værd at tage forslaget seriøst og i øvrigt også at kigge nærmere på nogle af de andre forslag, som han fremsætter. Blandt andet spørgsmålet om de øremærkede pladser, som han ønsker et opgør med.

Den nye formand for Landbrug & Fødevarer skal selvfølgelig kunne løfte den opgave, han bliver valgt til - nemlig at favne hele den brede medlemsskare i Landbrug & Fødevarer, sådan som konstruktionen er i dag - og det skal være fra dag ét. Og her er det meget nødvendigt, at der er fokus på primærsidens bagland, som indtil nu har følt sig meget fremmedgjort i Landbrug & Fødevarer.

Den nye formand skal også have modet til at skære igennem i forhold til de forskellige og i nogle tilfælde uforenelige interesser i Landbrug & Fødevarer.

Men det vil samtidig være ønskeligt, om det bliver en formand, der ikke er alt for fastlåst i, hvordan "vi plejer at gøre" eller i tanken om, at den konstruktion, som blev udtænkt for flere år siden, skal fungere for enhver pris.

Det er vigtigt, at den nye formand har visioner og mod til at bringe organisationen videre - også selv om ændringer kan ligne et nederlag til den organisation, som for tiden er en realitet.