Skatterådet fjerner de begrænsninger, der hidtil har drillet selvstændige med solceller på den ejendom, hvor de både bor og driver erhverv.

Endeligt bliver det for alvor rentabelt for en landmand at sætte solceller op på gården. En ny fortolkning fra Skatterådet betyder, at et typisk anlæg nu er tjent hjem på ni år i stedet for de 20 år eller mere, som det hidtil har villet tage.

Med de nye retningslinjer er de selvstændige erhvervsdrivende med bolig og erhverv samme sted blevet ligestillet med de gunstige forhold, der er gældende for solceller på for eksempel parcelhuse.

- Hidtil har reglerne betydet, at solcelleanlæggets el, hvoraf der ikke skal betales elafgift, skulle fordeles forholdsmæssigt mellem privat og erhvervsmæssig forbrug. Nu har Skatterådet udtalt, at alle forhold omkring skat, moms og elafgift skal behandles ens, forklarer økonomikonsulent Lene Toft Bundgaard, LMO, og fortsætter:

- Det betyder, at et solcelleanlægs producerede el først skal anses for at vedrøre det private elforbrug. Kun hvis der produceres mere end den private bolig anvender, vil den resterende el blive brugt i erhvervsvirksomheden. Dette svar betyder en stor lettelse for landmænd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Lene Toft Bundgaard minder samtidig om, at der politisk er meldt ud, at der arbejdes på, at de skattemæssige regler for solceller snart ændres, så det er med at handle i en fart, hvis man vil have glæde af de gode afskrivningsregler, som måske snart ophører.