Svinenoteringen stiger igen i næste uge med 20 øre pr. kg, mens prisen på søer er uændret.

Igen i næste uge stiger svinenoteringen, og Danish Crown giver således 12,60 kroner pr. kg for svin inden for basisvægten på 70,0-87,9 kg.

Sonoteringen er uændret, og prisen ligger i uge 40 på 9,70 kroner pr. kg for søer over 129,9 kg.

Om markedssituationen skriver Danish Crown:

-  De europæiske markeder for fersk kød fortsætter den positive trend. Vi ser i denne uge en positiv udvikling for skinkerne, mens forender, bove og kamme er stabile i forhold til sidste uge, men fortsat med en stærk afsætning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det engelske marked for bacon er ligeledes uforandret. Endeligt er afsætningen på tredjelande-markederne i Kina, Japan og Rusland fortsat stærk.