Faste rutiner og sand er to af nøgleordene på Gårdsted Højgaard ved Løgstør. Yversundhed og kokomfort vægtes højt i besætningen

I sommeren 2010 tog Leif og Jens Jensen deres nye kostald i brug. Der er otte Lely malkerobotter til at betjene de 490 køer.

Der blev indsat malkerobotter for at kunne frigive mere arbejdskraft til de øvrige arbejdsopgaver, og for at give en større fleksibilitet i arbejdsrutinerne. Endvidere mener Leif og Jens Jensen, at køernes potentiale kan blive bedre udnyttet med flere malkninger end de kunne i den traditionelle malkestald. Og de er ikke blevet skuffede.

Når en vagt starter, er tavlen det første, der skal tjekkes. På tavlen har den foregående vagt skrevet, om der er køer, der skal holdes særligt øje med og andre oplysninger, der falder uden for normalen. Data fra malkerobotterne skal tjekkes, og køer, der skal drives til malkerobotten, skal findes. Mælkens temperatur bliver også nøje overvåget.

- Hvis en ko leverer varmere mælk end normalt, er det med at finde den og vurdere, om det er en tilfældighed eller en yverbetændelse under opsejling, siger Jens Jensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til kamp mod celler

På Gårdsted Højgaard har de helt faste rutiner for at minimere celletallet.

- Vi skal finde de køer, der skal goldbehandles, siger Jens Jensen.

For at få udvalgt de rigtige køer til goldbehandling tages der PCR-prøver, mælkens ledningsevne bliver analyseret, og celletalsopgørelsen bliver inddraget. Ved at sammenholde disse tre oplysninger mener Jens Jensen, at de har det bedste grundlag for at goldbehandle de rigtige køer. Det er den procedure, der har været benyttet de seneste fire måneder.

Læs mere om rutinerne, udvidelsen og en enkel holdopdeling på Gårdsted Højgaard i næste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 17. august.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen desuden læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.