Vi opfordrer ikke til lovbrud, vi har bare en anden holdning til, hvad der er lovligt, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Ida Auken har til Politiken udtalt, at Bæredygtigt Landbrug er ekstremister:

- Der tegner sig generelt et billede af en organisation, som har en række ekstremistiske synspunkter og forslag. Det er ekstremistisk at benægte, at kvælstof har en betydning for naturen og vandmiljøet, siger Ida Auken.

Det anfægter Flemming Fuglede Jørgensen nu.

- Som formand for foreningen er jeg nødt til at reagere mod den slags udtalelser, som vidner om en manglende viden om eller forståelse for vore synspunkter. Bæredygtigt Landbrug er på ingen måde ekstremistisk. Vi opfodrer ikke til ulovligheder, og vi støtter ikke ulovligheder. At vi så har en forskellig opfattelse af, hvad der er lovligt, er en anden sag, skriver han i et åbent brev til miljøministeren.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forklaringen til Ida Auken lyder endvidere:

- Som du ved, mener vi at Danmark på en række områder ved gennemførelsen af EU-regler overimplementerer og derved stiller hele det danske landbrug i en urimelig situation – til skade ikke blot for landbruget, men for hele fødevareindustrien, beskæftigelsen og den danske eksport. 

Vil have Ida Auken til at lytte

Formanden argumenterer for, at det er de danske særregler, der er lovstridige.

- Danmarks medlemskab af EU forpligter naturligvis både Danmark og danskerne til at overholde de fælles regler. Den forpligtelse gælder både over for de andre medlemslande og mellem den danske stat og borgere i Danmark. Når Danmark indfører særregler, som er i strid med disse forpligtelser, er det den danske stat, som handler ulovligt, og ikke de danskere, som henholder sig til de fælles regler, skriver han og fortsætter:

- I stedet for at affærdige os som ekstremister, ville det være klædeligt, hvis du lyttede til os og tog vores problemer alvorligt.