Alfred Olesen, Tværsiggård, etablerede i efteråret 300 hektar korn og raps med en Claydon Hybrid såmaskine. Sidst i maj besøgte over 60 interesserede landmænd markerne syd for Horsens, for at se resultatet

For at finde den rigtige metode til direkte etablering af afgrøderne har landmand Alfred Olesen studeret såteknik i flere verdensdele, og efter hans overbevisning er hybrid-såmaskinen fra engelske Claydon den, som egner sig bedst til de danske forhold.

- Claydon Hybrid løsner og dræner jorden i de striber, hvor såsæden placeres. Derved minimeres risikoen for, at de spæde planter kommer til at stå og soppe i vand. Såmaskinen har tillige den fordel, at jorden renses for halm og stub, der hvor udsæden placeres, forklarer Alfred Olesen og erkender, at de store mængder nedbør i efteråret 2011 gav store udfordringer for etableringen af vintersæden.

Strigler flere gange

Alfred Olesen snitter al halmen, og for at få spildkorn og ukrudtsfrø til at spire harves markerne straks efter høst over med en 12 meter bred langfingerharve. Harvningen foregår i en dybde på en til to centimeter, og hastigheden ligger på over 25 kilometer i timen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kapaciteten på harven er enorm, og det koster kun nogle få liter dieselolie at harve en hektar. Ud over at få ukrudtet til at spire fordeler harven også det snittede halm, og samtidig udtørrer det overfladen.

- Specielt udtørringen og bekæmpelse af nyfremspiret ukrudt har stor betydning i bekæmpelsen af snegle. Derfor må man hellere harve en gang for meget end en gang for lidt. Sidste år harvede vi de fleste marker tre gange, før de blev sprøjtet med glyphosat umiddelbart før etableringen af afgrøden, forklarer Alfred Olesen.

Vil bekæmpe snegle med kalk

Vinterrapsen blev etableret den 5. og 6. august, og bortset fra mindre partier af marken, hvor der har været angreb af snegle, har en udsædsmængde på 1,7 kilogram Excalibur pr. hektar resulteret i en ensartet og tæt afgrøde.

- Vi høstede en del af vinterbyggen om natten, og det resulterede i uens fordeling af den snittede halm. To gange med harven var ikke helt nok til at rette op på det, og det gav sneglene ideelle forhold under halmen, forklarer Alfred Olesen, der til den kommende sæson har en klar strategi til bekæmpelse af snegle:

- Snitning og fordeling af halmen skal være perfekt, og marken harves straks efter høst. Efter nogle dage skal der spredes 2,5 ton magnesiumkalk pr. hektar. Strategien er, at den pulverformige kalk sammen med endnu en harvning udtørrer og dræber sneglene, vurderer han.

Afgrøder på bakketoppene

Alfred Olesen er en beskeden landmand og trods adskillige spørgsmål om forventet udbytte, afventer han høstresultatet, før han udtaler sig om succesen ved den pløjefrie etablering af afgrøderne.

Men for at demonstrere robustheden i Claudon-systemet, sluttede han markvandringen af med at vise de besøgende en bakketop hvor boniteten er gult ler.

- Selve efter to overkørsler med rotorharven havde vi vanskelighed ved at få etableret en afgrøde her. Men med Claydon Hybrid er det med en enkelt overkørsel lykkedes at etablere en fornuftig afgrøde, og samtidig har marken været lettere at køre på med gyllevognen. Såsystemet har desuden elimineret problemet med erosion på de kuperede marker, tilføjer Alfred Olesen.