Nu kan du få godkendt solcelleanlæg med paneler på over seks kilowatt. Samtidig giver nye skatteregler bedre økonomi i solceller.

Skatteministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er nu blevet enige om fortolkning af effektgrænsen for vedvarende energi-anlæg. Fortolkningen åbner for anlæg, hvor solpanelerne er større end hidtil nemlig på mere end seks kilowatt. 

Ministeren udtaler, at ministerierne er enige om en ”udvidende fortolkning" af begrebet "installeret effekt" i Elafgiftsloven. 

Den udvidende fortolkning vil indebære, at solpaneler og vekselretter tilsammen skal anses som et solcelleanlæg, således at der ved begrebet ”installeret effekt” forstås, at der højst leveres seks kilowatt til det kollektive elnet. Fortolkningen indebærer, at der kan godkendes anlæg, hvor solpanelerne er større end seks kilowatt.

Panelernes samlede effekt er dermed ikke længere af betydning, når det skal afgøres om solcelle-panelet er afgiftsfrit eller ej. Bor man i et parcelhus eller på en landbrugsejendom, hvor alt el bruges privat, så vil der være fuld udnyttelse af fordelen med afgiftsfrit el.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det bliver desuden endnu mere økonomisk attraktivt at bruge anlægget, hvis den regnskabsmæssige ordning anvendes. Med de seneste ændringer i skatteregler kan der afskrives på 115 procent af solcellernes anskaffelsessum, hvis solcellerne er anskaffet i perioden 30. maj 2012-31. december 2013.

Problem, hvis du har erhverv

Der er dog et problem, som gør, at det ikke er fuldt ud optimalt at installere solceller, når man for eksempel bor på en landbrugsejendom. Problemet opstår, hvis du både har et privat og et erhvervsmæssigt elforbrug. I dette tilfælde skal den afgiftsfrie el fra anlægget (solceller eller husstandsvindmølle) fordeles forholdsmæssigt på den erhvervsmæssige el, hvor der i forvejen kan refunderes elafgift og den private el. 

- I en situation, hvor det private elforbrug for eksempel er 4.000 kilowatt-timer ud af et årlige elforbrug på 10.000 kilowatt-timer, og et VE-anlægget producerer 5.000 kilowatt-timer,  vil der kun være afgiftsfrit el til privatbeboelsen på 2.000 kilowatt-timer og ikke hele forbruget på 4.000 kilowatt-timer, forklarer Lene Toft Bundgaard, Økonomikonsulent LMO.

Dermed forsvinder en del af fidusen ved investere i et solcelleanlæg. Dette problem kan løses ved, at der på ejendommen er to selvstændige elinstallationer (ikke bare to målere). En ny installation koster fra cirka 20.000 kroner.