Et næsten enigt Folketing er parat til at implementere EU's IE-direktiv om renere luft, men de borgerlige partier frygter, at forslaget vil skade konkurrenceevnen i landbrug og industri.

Alle partier undtagen Liberal Alliance bakker op om miljøminister Ida Aukens (SF) lovforslag, der skal implementere EU's IE-direktiv om renere luft.

Men opbakningen er langt fra varm og ubetinget. De borgerlige partier er dybt bekymrede for, at ministeren vil bruge loven til at stille skrappere krav til dansk erhvervsliv, som dermed mister konkurrenceevne. Det skriver altinget.dk.

Lovforslaget, L88, blev andenbehandlet i Folketinget tirsdag. Loven skal implementere EU's IE-direktiv, som blandt andet fokuserer på at regulere luftforureningen fra industri og landbrug. Loven giver ministeren ret til at fastsætte det nationale niveau for BAT (bedst tilgængelig teknologi), og det bekymrer de borgerlige partier, som frygter, at ministeren vil udnytte denne mulighed til at stille skrappere krav til erhvervslivets udledninger.

Trods bekymringen er den borgerlige blok, undtagen Liberal Alliance, klar til at stemme for forslaget. Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, forklarer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vi er meget betænkelige ved de beføjelser, som ministeren får. Vi holder derfor meget øje med området og beder erhvervslivet holde øje, men vi accepterer også, at vi gennemfører et EU-direktiv," siger han til altinget.dk.

Auken mener, høje miljøkrav er en fordel

Det er især på husdyrområdet, at Danmark vurderes at have højere BAT-krav end en række andre europæiske lande. De borgerlige partier har været bekymrede over, om loven kunne bruges til yderligere at hæve disse krav, således at landbrugets konkurrenceevne ville blive forringet.

Bekymringen blev forstærket af, at miljøministeren i en række svar til Folketinget betonede, at høje miljøkrav ikke nødvendigvis skader konkurrenceevnen, men at høje danske krav endda kan være en fordel.

- Den danske tradition for at stille høje miljøkrav antages at have været med til at skabe grobund for danske virksomheder, der fremstiller miljøteknologi - vi forventer, at det kan give eksportmuligheder for disse danske producenter af miljøteknologi, når kravene skærpes i hele EU," skrev Auken blandt andet i et svar.