Miljøministeren er fint tilfreds med reglerne for gyllealarmer, selv om det betyder, at en landmand skal bruge penge på at sikre sig mod gylle, der løber opad. Venstre afkræver uddybning fra ministeren.

Miljøminister Ida Auken (SF) har ikke planer om at ændre i reglerne for gyllealarmer på baggrund af historien i Maskinbladet den 4. april Skal sikre sig mod gylle, der løber opad.

Det slår hun fast i et svar på et spørgsmål fra Jacob Jensen, som spørger, om ministeren mener, "at det er nødvendigt med alarmer på gyllebeholdere i tilfælde, hvor en given sø, som ligger inden for 100 meter fra gyllebeholderen, har niveau over gyllebeholderen?"

Ida Auken forklarer i sit svar, hvornår det kræves, at en landmand installerer gyllealarm:

- I reglerne om etablering af beholderbarrierer og opsætning af gyllealarmer er kravene differentieret i forhold til beholderens beliggenhed, hvor der skelnes mellem beholdere beliggende i eller uden for risikoområde, forklarer hun og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Risikoområder er områder, der hælder mere end seks grader imod vandløb eller sø. Alle beholdere, som ligger mindre end 100 meter fra sø eller vandløb er omfattet af krav om alarm, uanset om der er forhøjet risiko for tilløb af gylle til vandmiljøet. Beholdere er derimod kun omfattet af kravet om etablering af barriere eller afvikling af beholderen, hvis hældningen er imod en sø eller et vandløb, og der dermed er forhøjet risiko for forurening.

V: Hun svarer ikke på spørgsmålet

Ministeren giver udtryk for, at hun er godt tilfreds med reglerne, som de er:

- VKOR-partierne har tidligere indgået den politiske aftale om etablering af beholderbarrierer og opsætning af gyllealarmer. Jeg finder ud fra en samlet vurdering, at disse regler er fornuftige, og de er vigtige for at kunne reagere hurtigt ved gylleudslip.

Det svar er Venstres Jacob Jensen ikke tilfreds med.

- Det er et ikke svar. Hun forholder sig ikke til faktum - at det er unødvendigt af miljøårsager at påtvinge en alarm, men gentager blot gældende regler. Dem kender jeg godt, hvorfor jeg vil følge op og bede hende konkret forholde sig til muligheden for at kunne give dispensation samt tilpasse reglerne til virkeligheden og gøre dem mere fleksible, siger Jacob Jensen til maskinbladet.dk.