Energiforliget baner vej for både økologisk biogas og mere økologi, mener Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening har i adskillige år over for politikerne kæmpet for en højere afregningspris på energi fra økologiske biogasanlæg.

Arbejdet har båret frugt, og energiforliget, som faldt på plads torsdag, hæver prisen for energi fra alle typer af biogas til 115 kr./GJ. Prisen aftrappes dog med 10 kr./GJ fra 2016-2020. Aftalen sidestiller biogas baseret på økologisk plantebiomasse med biogas af husdyrgødning.

- Aftalen er et kærkomment eksempel på helhedstænkning i politik. Biogas produceret på økologisk plantebiomasse er ikke blot en bæredygtig, miljørigtig og vedvarende energikilde. Den kan også producere den økologiske gødning, som kan hjælpe udvidelsen af det økologiske areal på vej. Især i de østlige egne af landet, hvor der er mangel på økologisk husdyrgødning til nye økologiske marker, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Drivkraft for mere økologi

Biogasproduktion på basis af økologisk kløvergræs vil blive en ny dynamo for omstillingen til økologisk produktion i landbruget. En fordobling af det økologiske areal er regeringens målsætning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- For at få en større økologisk produktion, skal der være adgang til økologisk gødning til de økologiske marker. Det vil man få, når økologiske landmænd kan bruge deres kløvergræs som energiafgrøder til biogas. Når energien fra kløvergræsset er ”høstet” i biogasanlægget, kan den økologiske landmand få biogasgødningen tilbage, en gødning, der kan sikre større økologiske udbytter, end vi kender i dag, siger Evald Vestergaard.

Han understreger, at plantebaseret, økologisk biogas ikke handler om at dyrke masser af étårige afgrøder til biogas frem for til foder eller fødevarer.

- Vi har hele tiden talt for, at flerårige afgrøder, som eksempelvis kløvergræs, der bidrager til kulstofbinding og frugtbarhed i jorden, skal indgå i biomassen. På den måde bliver energi- og fødevareproduktion hinandens forudsætninger og ikke modsætninger, siger Evald Vestergaard.