Bæredygtigt Landbrug kræver bevis for, at dansk enegang på miljøområdet har været til gavn for fødevareproducenterne i Danmark.

Miljøminister Ida Auken (SF) har udtalt, at danske virksomheder på lidt længere sigt vil drage fordel af at være langt fremme med at anvende skærpet miljøteknologi i forhold til vores konkurrenter.

Ida Auken ser også skrappere nationale krav til danske producenter som en konkurrencemæssig fordel, når produkterne skal sælges, og det synspunkt har Bæredygtigt Landbrug nu anmodet Miljøministeren om at føre bevis for.

- Fødevareerhvervene har svært ved at forstå, hvordan produktionshindringer og ekstra afgifter kan være en gevinst for landbrugserhvervet, når varerne sælges på et globalt marked med fuld konkurrence, hvor prisen er det vigtigste parameter. Når omkostningerne i produktionen stiger, så kræver det, at salgsprisen stiger tilsvarende eller mere for at opretholde økonomien i produktionen. Den merpris har vi ikke kunnet opnå i den danske fødevareproduktion efter 25 år som Europas duks, siger Vagn Lundsteen.

Affolker landdistrikter

Han mener, at de stramme danske nationale krav er kraftigt medvirkende til at affolke arbejdsmarkedet i landdistrikterne og nedlægge danske landbrug.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Når danske landmænd skal leve med at producere afgrøder med 30 procent mindre kvælstof, end man må benytte i Slesvig-Hosten - og deraf har 30 procent lavere udbytte ud af sine anstrengelser, når kornet skal sælges på lige vilkår. Og når Danmark - uden sammenligning - har verdens højeste pesticidafgifter, er det meget svært at se, hvordan det skal kunne gavne konkurrenceevnen. Man benytter altså kun gødning og pesticider, fordi de er nødvendige i produktionen, hvis man vil opnå fødevarer af en høj kvalitet, siger han.

Vagn Lundsteen beklager, at de danske særregler for planteavlsproduktionen allerede har betydet, at dansk korn er af så dårlig en kvalitet, at næsten alt dansk brød er bagt med korn fra udlandet, og den tendens frygter han vil fortsætte, hvis Danmark fortsætter sin enegang på miljøområdet.

- Når Danmark gang på gang vælger at sætte sig op på en piedestal på miljøområdet, styrker man ikke konkurrenceevnen – man taber kampen om arbejdspladser og indtjening, lyder det fra BL-direktøren.