2011 blev endnu et år med positive regnskabsresultater for de nordjyske minkavlere, viser tal fra LandboNord.

Årsrapporterne fra de nordjyske minkavlere viser, at de cirka 20 procent højere skindpriser har medført en pæn fremgang i de økonomiske resultater.

- Forbedringen påvirker dels eksporten til Kina i positiv retning, dels skæpper minkavlernes skattebetaling godt i en slunken statskasse, pointerer driftsøkonomikonsulent Jørgen Cæsar, LandboNord.

På mange måder var 2011 et godt år for de 17 minkavlere, som indgår i LandboNords foreløbige analyse. Der blev opnået en gennemsnitlig skindpris på 408 kroner pr. skind i 2011, en stigning på 65 kroner pr. skind i forhold til 2010. Derudover steg effektiviteten målt i skind pr. tæve til 5,4 - en fremgang på 0,3 skind pr. tæve.

Ligesom for de øvrige landbrugsproduktioner steg foderprisen i 2011, hvilket har betydet, at en del af den forbedrede indtjening fra salg af skind blev spist op af højere foderomkostninger. Samlet er der dog opnået et dækningsbidrag før betaling af omkostninger til farm og løn på 2,8 millioner kroner, en stigning på cirka 500.000 kroner i forhold til 2010.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Minkavlerne bidrager til øget beskæftigelse

Kapacitetsomkostningerne er isoleret set steget med 34 procent. De største faktiske stigninger er her lønninger med 70.000 kroner og vedligehold med cirka 100.000 kroner. Alt sammen giver øget beskæftigelse i primærproduktionen og i de virksomheder, der leverer til minkavlerne.

- Den gode fremgang på minkproduktionen smitter således også af på de mange følgeerhverv og beskæftigelsen i dem, tilføjer Jørgen Cæsar.

Stigningen i kapacitetsomkostningerne tærer kraftigt på fremgangen i dækningsbidrag. Forbedringen før renter blev kun på 200.000 kroner. 

Skindpris giver grund til optimisme for 2012

På de analyserede farme kan der beregnes et krav til skindpris på 252 kroner, for at renterne netop kan betales.

Ved den nyligt overståede auktion i København blev den gennemsnitlige skindpris 493 kroner – der er der således solid basis for et godt resultat igen i 2012.

Skulle det høje prisniveau vise sig ikke at fortsætte, har minkavlere historisk set formået at reducere omkostningerne til et minimum og dermed sænke nulpunkts skindprisen.

For 2012 budgetteres der fortsat med gode økonomiske resultater. Med en forsigtig skindpris på 350 kroner pr. skind opnås et forventet resultat på 1,1 millioner kroner til egen arbejds- og kapitalaflønning samt skat.