Vandværkerne finder stadig flere rester af sprøjtegifte i deres boringer. Det bliver stadig vanskeligere at finde pesticidfrit vand, siger deres organisation, Danva.

Hver fjerde danske vandværksboring indeholder en eller flere rester af pesticider. Det viser en ny rapport om det danske grundvand, som forskningsinstitutionen Geus netop har udgivet. 

Den dokumenterer, at forekomsten af pesticider i drikkevandet er stigende, selv om Danmark de seneste 20 år har forbudt mange pesticider og begrænset anvendelsen af andre. Det skriver ing.dk.

Ifølge rapporten indeholdt 24,5 procent af de boringer, som vandværkerne analyserede i 2010, rester af sprøjtegifte. I 2009 var det blot 19 procent.

- Det er en alvorlig situation, som afspejler, at det er blevet vanskeligere for vandværkerne at finde pesticidfrit grundvand, siger konsulent Claus Vangsgaard fra vandværksorganisationen Danva til ing.dk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Steget siden 2006

I de fleste tilfælde er vandværksvandet ikke forurenet over grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter, men knap hver 20. vandboring – 4,5 procent – har højere koncentrationer af pesticidrester.

Fra år 2000 til 2006 faldt antallet af vandboringer med pesticider stødt. Men bunden blev nået i 2006, hvorefter en stigende andel af boringerne igen slås med rester af sprøjtegiftene.

Der er ingen udsigt til, at resultaterne bliver mere lovende i fremtiden. Geus fremhæver i sin rapport, at de fleste pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværkernes boringer er forbudte i dag, hvis ikke der er begrænsninger på, hvor meget de må anvendes.