Svinenoteringen er uændret i næste uge, hvor også sonoteringen holder niveau.

Det gælder om at komme af med svinene til slagtning i ugerne 48, 49 og 50. For i de uger er der både et øget overvægtsfradrag på 20 øre/kg og en 40 øre højere notering.

- De to elementer betyder faktisk, at den optimale slagtevægt falder med op til 3 kg for mange producenter i perioden. Vi vil derfor anbefale, at leverancerne tilpasses senest i uge 49 og finjusteres i uge 50, hvorefter optimal slagtevægt igen stiger, siger underdirektør i DC Ejerservice Vagner Bøge.

Når vi kommer ind i uge 51, falder svinenoteringen med 40 øre, og det ekstra overvægtsfradrag bortfalder.

Stabil notering i næste uge

I næste uge holder svinenoteringen altså niveau og ligger på 11,00 kroner pr. kg for svin inden for basisvægten på 70,0-87,9 kg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sonoteringen holder også niveau og ligger på 7,90 kroner pr. kg for søer over 129,9 kg.

Om markedssituationen skriver Danish Crown:

- På de europæiske markeder sælges der lige nu optimalt i forhold til julehandlen. Vi har en god efterspørgsel på hele delstykker. Det underliggende marked er desværre ikke positivt, og vi forventer en opbremsning allerede om en-to uger, når julehandlen endeligt klinger ud. 

- Det engelske baconmarked er lige nu meget tilfredsstillende. Vi har en god handel til stabile priser, og forventer et uændret marked frem til jul.

- På tredjelande-markederne er afsætningen til Japan og Rusland stabil. For Kina får vi nu nye ordrer til levering efter det kinesiske nytår, men til reducerede priser.