Miljøminister Ida Auken (SF) afviser, at de kommende vandplaner vil oversvømme en fjerdedel af landbruget og drukne bøgeskovene. Venstre og Landbrug & Fødevarer er fortsat dybt bekymrede.

Rolig nu. Sådan kan man sammenfatte miljøminister Ida Aukens (SF) budskab, da hun torsdag var i samråd i Folketingets miljøudvalg om konsekvenserne af de kommende vandplaner. Det skriver altinget.dk.

- Billedet af Danmark, der sættes under vand, er misvisende, lød det fra ministeren.

De seneste uger har Venstre, Konservative og landbrugsorganisationerne advaret om, at den ændrede vandløbsvedligeholdelse i vandplanerne kan betyde, at 650.000 hektar eller en fjerdedel af det danske landbrugsareal risikerer at blive oversvømmet, og at de østdanske bøgeskove vil druknedø. 

Men det scenarie afviste miljøministeren på samrådet. Hun pointerede, at det for længst er besluttet, at der i hvert enkelt tilfælde skal laves en konsekvensvurdering, inden der ændres på vedligeholdelsen i et vandløb.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danmark kommer til at hænge på stor miljøindsats

Niels Peter Nørring, direktør for Miljø & Energi i Landbrug & Fødevarer, vil have miljøministeren til at se på klassifikationen af vandløb, så vi undgår at komme til at melde en række vandløb "naturlige", når de ikke er det.

Han peger på, at hvis Danmark indberetter, at størstedelen af vandløbene er naturlige, så er Danmark også forpligtet til at opnå god økologisk tilstand i vandløbene. Over for Europa-Kommissionen kan Danmark ikke undlade en indsats, selv om de senere konsekvensvurderinger viser store oversvømmelser, eller selv om puljen på 52 millioner til kompensation er brugt op. Bordet fanger, frygter han.

- Vores helt store frygt er, at vi kommer til at hænge på for stor en indsats. Om 5-10-15 år vil Kommissionen kræve, at vi lever op til vores indberetninger, så vandløbene får god økologisk tilstand. Danmark kan ikke undslippe bare fordi, de 50 millioner er brugt, og så må indsatsen gennemføres på anden vis, uden at der vil være penge til erstatninger, siger han til altinget.dk.

Også Konservatives miljøordfører, Benedikte Kiær, og Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, opfordrer regeringen til i første omgang at melde en mindre ambitiøs vandløbsindsats ind til EU.