De 200 køer og dertilhørende kvieopdræt på Villemajgaard har fået fiber i sengebåsene. Det betyder, at de er blevet renere og ligger mere ned.

På en tur til Tyskland blev Thomas Andreasen fra Lintrup, syd for Kongeåen, overbevist om, at fiberfraktion fra separeret gylle ville være et godt alternativ som strøelse i sengebåsene.

- Det så rigtig godt ud, konkluderer Thomas Andreasen i den nyeste udgave af Bovilogisk, der udkommer fredag den 21. oktober.

Siden starten af marts har der derfor været opsat et gylleseparationsanlæg fra Brørup Traktor- og Maskincenter på Villemajgaard, som er et af de første steder i Danmark, der anvender fiber som strøelse.

Tidligere anvendte Thomas Andreasen savsmuld i sengebåsene, men det blev for dyrt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det var ikke til at betale sig fra, fastslår han.

Ifølge Erik Hansen fra Brørup Traktor- og Maskincenter er fiber også et godt alternativ til snittet halm, som mange bruger i sengebåsene. Og især nu, hvor der mange steder er mangel på halm, kan fiber være meget anvendelig. Og har man over 150 køer, understreger Erik Hansen, at man vil få et ganske fornuftigt regnestykke ved at investere i et anlæg, der kan producere fiber til strøelse og samtidig separere resten af gyllen eventuelt med henblik på videresalg til biogasanlæg.

Billigt strømiddel

Fiber er et forholdsvist billigt strømiddel, og det kan ifølge Thomas Andreasen sagtens hamle op med de 70.000-80.000 kroner, der blev brugt om året på savsmuld på Villemajgaard.

- Jeg kan se, at der er alt for mange, der skal tjene penge på, at jeg tjener penge, siger Thomas Andreasen.

Det er en af grundene til, at han er glad for skiftet til fiberstrøelse, for så skal han ikke ud at købe det andre steder.

- Strømaterialet holdes inde i vores egen lille andedam, pointerer han.      

Læs mere om Thomas Andreasens erfaringer med fiber i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 21. oktober. Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.