Svenske landmænd bliver præmieret for at så efterafgrøder og skal ikke lave gødningsregnskaber. Men de misunder danske landmænd for at have flere effektive planteværnsmidler til rådighed

Svenske landmænd har gennem en årrække misundt deres danske kollegaer på den anden side af sundet.

Set fra Skåne har der tegnet sig et billede af et effektivt drevet dansk landbrug med et veludbygget og omfattende forsknings- og et rådgivningssystem, der hurtigt og effektivt kommunikerer ny viden og resultater fra forskningen ud til landmændene.

Selv har de følt, at landbruget havde mindre betydning i det svenske samfund, og at der derfor ikke blev afsat tilstrækkeligt mange midler af til forskning, og at man på rådgivningssiden i visse tilfælde var nødt til at skele til Danmark, for at få friske og opdaterede forsøgsresultater, som kunne bruges i marken.

Gulerod frem for pisk

Billedet har dog ændret sig en del den seneste tid. For selvom de svenske landmænd selv føler, at de er ved at blive kvalt i regler, bureaukrati og lange formularer, der skal udfyldes, så mener de, at de på en række områder har det lettere end danske landmænd. Både fordi krisen ikke har ramt de svenske landmænd så hårdt, og fordi mange af de tiltag og regler, de er blevet præsenteret for, har fungeret som en gulerod frem for pisk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Blandt andet er det ikke et krav, at de skal etablere efterafgrøder, og vælger de at gøre det, bliver de præmieret med 900 kroner pr. hektar. På samme måde har de heller ikke fået et forbud mod at bearbejde jorden i efteråret forud for etablering af vårsæd. Her bliver de i stedet præmieret med 400 kroner pr. hektar, for at tage plads i sofaen frem for bag rattet i førerhuset på den traktor, der skulle bruges til at bearbejde jorden i efteråret.

Træerne gror dog ikke ind i himlen i Sverige, og på en række områder kan svenskerne med god grund fortsat misunde danske landmænd. Det gælder især på husdyrområdet, hvor de svenske landmænd er underlangt markant strengere krav end danske landmænd. Men også når det gælder markbruget, er danske landmænd på nogle områder bedre stillet end de svenske. Blandt andet har danske landmænd bedre adgang til planteværnsmidler.

Læs mere om svenske landmænds produktionsvilkår i to artikler på www.agrologisk.dk, hvor en rådgiver og en landmænd fortæller, hvordan de oplever de svenske regler og produktionsvilkår.