Det er muligt at realisere de politiske udmeldinger om, at al gylle i 2020 skal forarbejdes, mener jordbrugsforskere.

De politiske mål for landbrugets miljøforhold kan realiseres – men det kræver handling, skriver jordbrugsforskere Søren O. Petersen og Jørgen E. Olesen i en kronik i Ingeniøren.

Sidst i juni fremsatte S-SF et krav om, at al gylle i 2020 skal forarbejdes. Hensigten er at reducere landbrugets udledninger af kvælstof og drivhusgasser, men også at skabe grobund for en ny industri, som kan levere de nødvendige biogasanlæg og andre miljøteknologier.

- Biogasbehandling og forsuring af gylle repræsenterer tilsammen et realistisk bud på at nå målet om at forarbejde al gylle inden for en 10-års periode. Selvom dokumentationen endnu er mangelfuld, så ser det ud til at kunne nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser med mellem 5 og 10 procent, hvortil kommer produktionen af biogas. Det kan give et væsentligt bidrag til at opfylde Danmarks internationale klimaforpligtelser, skriver forskerne blandt andet i kronikken.

Forskerne peger på en række barrierer, som forsinker udbredelsen af miljøteknologi i landbruget – herunder en højere el-afregningspris for biogasanlæg, støtte til indførelse af ny teknologi og bedre dokumentation af miljøteknologiernes klimaeffekt. Men en satsning på biogasbehandling og forsuring af gylle kan være til gavn for samfundet – også set med økonomiske briller, mener forskerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs Søren O Petersen og Jørgen E. Olesens kronik her.