Bredal er trods dens specielle opbygning særdeles brugervenlig. Spredebilledet er også i orden

Danske Bredal producerer hovedsageligt bugserede kalk- sand-, salt- og gødningsspredere. Men virksomheden fremstiller også liftophængte gødningsspredere.

Princippet i de store, bugserede gødningsspredere er, at gødningen ledes til spredetallerknerne via et transportbælte, som drives hydraulisk eller mekanisk. Samme princip gør sig gældende på de liftophængte modeller, så det er bælter, der leder gødningen bagud til tallerknerne i stedet for små omrørere og dosering nedenud af bunden af gødningstanken.

Denne måde at dosere gødningen på adskiller sig markant fra de andre spredere i testen.

Bredal F2 3200 er Bredals flagskib, når det gælder de liftophængte modeller, og den blev præsenteret sidst i 1990'erne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Spredemønster: VK: 8,7 procent, VK efter optimering 4,9 procent

På trods af den lidt anderledes konstruktion laver Bredal-sprederen et godt stykke arbejde. Efter justeringer ifølge spredetabellen scorer Bredal en variationskoefficient på 8,7 procent - det er godt.

Manualen foreskriver imidlertid, at spredemønsteret kan være endnu bedre.  Grafen, der viser resultatet efter bakketesten i målehallen, ligner lidt en smiley - lidt for lidt gødning i midten og lidt for meget gødning til begge sider af maskinen. Det tyder på, at spredebredden er sat lidt for bredt. Efter justeringen af maskinen scorer Bredal en variationskoefficient på 4,9 procent - den anden bedste score - og et meget respektabelt tal.

Kantspredning: K: 2,4 promille, CT: 17 procent

Kantspredning sker til venstre på Bredal-sprederen. Doseringen reduceres med 10 procent og PTO-omdrejningerne reduceres med 20 procent.  Desuden reduceres hastigheden på den venstre tallerken ydermere med 33 procent via en elektro-hydraulisk betjent gearkasse. Resultatet er flot. Kun 2,4 promille af gødningen rammer over grænsen for kanten af spredningen, og CT-tallet er kun 17 procent.

Computer: 3,5

Den tilhørende computer til Bredal-sprederen er en TeeJet 500. Den skiller sig ud på grund af sin enkelhed - på en god måde vel at mærke. Den er utrolig let at bruge, og et barn kan nærmest betjene den. De forskellige funktioner er lette at finde.

Skærmen er uden farver, og den er ikke Isobus-kompatibel.

Man kan ikke indstille doseringen på højre og venstre tallerken individuelt, da Bredal-sprederen spreder in-center.

Brugervenlighed: 4,0

Indstillingen af gødningssprederen er enkel. Først finder man gødningens vægtfylde i spredetabellen. Chaufføren kan også bestemme den nøjagtige vægtfylde ved at bruge en speciel beholder, der fyldes op og vejes. Den er med på sprederen.

Bagefter plottes vægtfylde, mængde og ønsket arbejdsbredde ind i computeren. Alt sker eletrisk - landmanden behøver ikke justere på forskellige håndtag på maskinen.

Spredebredder på over 28 meter kræver 1.000 omdrejninger i minuttet på PTO'en. At indstille til kantspredning kræver en række manuelle indstillinger.

Optimering af spredemønster: 3,5

Bredal beder chaufføren placere syv prøvebakker i marken - tre til højre, én i midten og tre til venstre. Efter at maskinen har kørt over arealet, hvor bakkerne befinder sig, sammenlignes mængden af gødning i bakkerne med grafer i manualen.

En jævn distribution betyder, at spredemønsteret er korrekt. Men hvis de ydre bakker indeholder mindre gødning i forhold til de bakker, der er tættere på maskinen, skal nedfaldspunktet af gødningen på tallerknerne justeres en anelse, således at arbejdsbredden øges. Hvis situationen er omvendt, så de yderste bakker indeholder mere gødning, justeres nedfaldspunktet den anden vej. Let og enkelt.

Konstruktion: 2,5

Konstruktionen af Bredals F2 3200 ser meget kompliceret ud på grund af de mange drivaksler, PTO-aksler med ekstra gearkasser, hydrauliske motorer og transportbælter.

Denne konstruktion kræver en højde på 92 centimeter under selve gødningstanken - dobbelt så meget som de andre gødningsspredere i testen. Det gør maskinen høj og tung.

Spredetallerknerne drives via en V-formet kilerem i et system med variabel hastighed. Der er kun et smalt skueglas ind til gødningstanken.

Bredal F2 er i princippet en konventionel spreder, der har vejesystemet koblet ind mellem traktorens lift og maskinen. Vægtsensoren er blot en retningsviser for, om indstillingerne er foretaget korrekt og maskinen dermed spreder den korrekte mængde gødning ud pr. hektar.

Hvis der er en difference, efter man har spredt et få antal hundred kg gødning ud, kan det lade sig gøre at kalibrere maskinen, mens den holder stille, så den tildeler den rigtige mængde. Ændringer under kørsel i denne sammenhæng kan ikke foretages på computeren.

Malerkvaliteten er god på maskinen. Spredetallerknerne er lavet af stål og kastevingerne er udført i rustfrit stål. Kvaliteten på svejsningerne kunne være bedre. Maskinens åbne design er følsom over skidt og snavs, men omvendt er maskinen let at rengøre.

Læs også Seks gødningsspredere i test.

Læs også Sådan er spredetesten foregået

Læs også TEST: Let at trimme

Læs også TEST: Præcis spredning og god konstruktion

Læs også TEST: Velkonstrueret spreder

Læs også TEST: Stærk terminal og sensor til sidehæld

Læs også TEST: Flot kantspredning - men svær at optimere