Undervisningen skal være mere praksis-nær, mener eleverne på Agroskolen i Hammerum, hvor der nu skal være marker i forhaven

Da eleverne på produktionslederuddannelsen pointerede, at man ikke udefra kunne se, at Agroskolen Hammerum er en landbrugsskole, måtte der ske noget.

Derfor er der nu høvlet græstørv af, fræset jord op og kørt kompost i fem nyanlagte parceller på plænen. Herefter skal der sås vårbyg, raps, roer og majs og lægges kartofler.

Initiativet sker efter en rundspørge blandt eleverne om, hvad de synes om undervisningen. Her var meldingen klar: For meget tavle og teori. For lidt kobling til praksis.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hen over sommeren vil vi derfor udvikle tværfaglige, praksisnære aktiviteter, der kobler teori og praksis på en langt bedre måde, end vi formår nu. 75-80 procent af vore elever er krops-kinæstetikere, det vil sige unge, der lærer ved at røre ved tingene og selv prøve dem af, siger koordinator og lærer Kristian Poulsen Møller, Agroskolen Hammerum.

- Man er jo groft sagt nødt til at være taktil og bruge sin krop som en del af redskaberne, hvis man skal arbejde med landbrug. Og når vi nu ved, det forholder sig sådan, så kan det altså ikke nytte noget, at vi fortsætter med den traditionelle tavleundervisning, siger han.

Underviserne kan også lære af de unge

Et eksempel på praksis-nær undervisning er koblet op på Forsøgsstation Ytteborgs kartoffelforsøg. Her er eleverne med en hel dag i foråret, når der skal håndsættes kartofler. Den praksis-nære undervisning giver her indsigt i forsøgssikkerhed og forsøgsgangen med kartofler, når der eksempelvis skal laves forsøg med sorter, bejdsning og gødning.

- Vi bliver helt klart udfordret på rollen som underviser, når vi skal til at tænke i nye baner og ikke bare stå foran tavlen og snakke. Traditionen tro er undervisere på landbrugsskoler konsulenter. De er vant til at give råd, men det er altså ikke sådan, de unge lærer, siger Kristian Poulsen Møller og fortsætter:

- Så vi er gået i gang med at arbejde målrettet med pædagogikken, og det er selvfølgelig lidt provokerende for os at slippe kontrollen ? men det er noget af det, vi skal lære af de unge. At handle. Og tage nogle flere chancer, siger han.

"Projekt parceller i plænen" er det første synlige tegn på den udvikling, der er sat i gang på Agroskolen Hammerum.