Miljøorganisationen Det Økologiske Råd sætter i dag miljøproblemet gylle på dagordenen ved en konference på Christiansborg. Miljøteknologi er én af løsningerne, men en 30 procent reduktion af svinebestanden er også nødvendig

Landbruget påvirker naturen – ligesom danskernes ønske om en artsrig natur påvirker landbruget. Løsningen er ifølge Det Økologiske Råd at finde et kompromis, som både giver plads til landbrug og en artsrig natur i Danmark, og heldigvis kan en række af landbrugets gyllerelaterede miljøproblemer løses ved hjælp af miljøteknologi. 

- Rent teknisk er løsningerne inden for rækkevidde. Imidlertid eksisterer en række politiske og økonomiske barrierer, der aktivt forhindrer at de tekniske løsninger kommer i spil. Dette er både til skade for landbrug og natur, siger formand for Det Økologiske Råd, Bo Normander og fortsætter.

- Gyllen, det vil sige kvælstof og ammoniak, er nok det største miljøproblem, vi har i Danmark. Vi mener derfor, at der også skal en 30 procent reduktion i svinebestanden til for at leve op til vandrammedirektivet. Det er altså ikke kun teknologiske løsninger, der kan løse problemerne.

Landbruget kender nok bedst Det Økologiske Råd som den miljøorganisation, der gennem de senere år har påklaget mere end 500 miljøgodkendelsessager til Miljøklagenævnet. Klagerne drejer sig især om, at der ikke er taget tilstrækkelig højde for BAT (bedst tilgængelig teknik) i ansøgningerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ud over indlæg fra Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, sportsfiskerne og ornitologerne vil landbruget repræsenteret ved ansatte i Landbrug & Fødevarer også komme til orde på dagens konference. 

Fra politisk side har Per Clausen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Bente Dahl (RV), Mette Gjerskov (S), Tage Leegaard (C) og Eyvind Vesselboe (V) lovet sidst på eftermiddagen at give deres bud på, hvordan de vil løse landbrugets gylleproblemer.