Det viser sig at være næsten umuligt at finde frem til en måde, hvor EU-lande kan forbyde GMO'er uden at begrunde det i hensyn til sundhed eller miljø.

Forsøget på at give EU-landene magten tilbage over dyrkningen af genmodificerede organismer er så godt som strandet. Det viste et møde blandt EU's miljøministre i Bruxelles i går, hvor et flertal udtrykte stor skepsis over for hele den øvelse, som EU-Kommissionen har igangsat for at prøve at genoplive den europæiske GMO-politik, der er gået i hårdknude på grund af den store folkelige modstand mod gensplejsning i mange lande.

EU-landene skal fremover kunne forbyde GMO'er, selv om de er blevet blåstemplet som ufarlige fra videnskabeligt hold. I stedet foreslår EU-Kommissionen, at landene bruger moral, filosofi, religion, kulturarv, tradition og sikring af den offentlige orden som grunde til et forbud, når det nu ikke kan begrundes i miljø eller sundhed.

Men det er ikke nok for en lang række lande, der mener, at det er for vagt, for upræcist, og i risikozonen for at være i strid med reglerne i Verdenshandelsorganisationen WTO.

- Vi bliver nødt til at få gjort rede for, hvordan det forholder sig i forhold til WTO, ellers er forslaget ikke funderet i reel ret, siger den danske miljøminister Karen Ellemann (V), der støtter, at man underkaster forslaget endnu en juridisk undersøgelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Andre lande som Frankrig og Storbritannien frygter til gengæld, at Kommissionens liste over grunde til afslag ligefrem kan give anledning til GMO-vandalisme i fremtiden.

- Vi er bekymrede for, at hvis man foreslår den offentlige orden som en mulig grund til et forbud, vil det få den utilsigtede konsekvens, at det faktisk opfordrer til offentlig uorden fra grupper, der vil lægge pres på medlemsstaterne for at forbyde GMO, sagde den britiske landbrugsminister Caroline Spelman.

Den ansvarlige EU-kommissær understreger, at hans liste ikke er udtømmende og kan ændres, så man kommer medlemsstaternes bekymringer i møde.

Der er i øjeblikket kun godkendt to forskellige GMO'er til dyrkning i unionen.