LMO etablerer erfa-grupper for ejere og driftsledere med fokus på ledelse i store svineproduktioner.

Mange landbrug har i dag en størrelse, hvor der er flere ansatte. Det betyder, at ejerens eller driftslederens rolle ikke længere udelukkende er at passe grise. Meget af tiden skal bruges på at lede medarbejderne.

- Mange ledere kastes ud i at lede andre mennesker uden at have de fornødne kvalifikationer og færdigheder, skriver LMO i en pressemeddelelse.

Rådgivningscentret sætter nu fokus på ledelse ved at oprette to nye erfa-grupper for henholdsvis driftsledere og for ejere, som selv har det daglige ansvar i stalden.

Grupperne vil ikke kun arbejde med erfaringsudveksling, men også hente viden og inspiration fra ledere i andre erhverv både i form af oplæg og besøg i virksomheder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Moderne landbrug har i dag mange ansatte og en omsætning på 15-20 millioner, hvilket gør, at de kan sammenlignes med mange virksomheder i andre erhverv. Landbruget er også i direkte konkurrence med andre erhverv omkring rekruttering af dygtige medarbejdere, derfor er det vigtigt at have fokus på ledelse og motivation. Derfor synes jeg, det er interessant at se på, hvordan andre erhverv opfatter ledelse og økonomistyring. For jeg er sikker på, at vi kan lære en masse, siger svinekonsulent Martin M. Pedersen, der står for de to nye erfa-grupper.

Landmændene vil blandt andet blive undervist af Dennis Jensen, Faqtum Consult. Han har arbejdet som økonom, udviklingskonsulent og administrationschef i både den private og offentlige sektor. I dag har Dennis Jensen sit eget konsulentfirma, hvor han hjælper store og små virksomheder med at blive bedre til ledelse og konflikthåndtering.