Maskinbladet lancerer redaktionelt nyt på nettet og i avisen

Maskinbladet og Maskinbladet.dk har sat ekstra fokus på fagområderne: Markbrug, kvægbrug og svinebrug.

På Maskinbladet.dk leder tre nye faneblade den fagligt interesserede ind til alle de relevante artikler fra den trykte avis samt artikler fra den daglige nyhedsdækning på Maskinbladet.dk.

Her er der også fagligt målrettede annoncer, og det er muligt at diskutere faglige emner i forbindelse med artiklerne - akkurat som på resten af Maskinbladet.dk.

I samtlige årets udgaver af Maskinbladet formidler vi faktuel viden og inspiration til den professionelle landmand med det mål at bidrage til optimering af bedrifterne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Hidtil har vi haft kvæg- og svinefaglige artikler i en særskilt sektion i 12 af de 17 årlige udgivelser, mens markbruget altid har været fast stof med flere sider i hovedavisen. Nu markerer vi tydeligt overgangene til de enkelte fagområder i avisen, og vi går hver gang i dybden og vil i endnu højere grad satse på bedriftsbesøg og historier fra det virkelige liv i staldene og markerne.