Forurening med nanopartikler stiger eksplosivt næste år, når mere end 350.000 dieselbiler uden partikelfilter skal køre med biodiesel i tanken, viser ny forskning.

Antallet af partikler, der slipper ud af langt de fleste dieselbilers udstødningsrør, vil stige betydeligt næste år. Det skriver Ingeniøren.

For når benzinselskaberne gradvist tilsætter mere og mere biodiesel i den almindelige dieselolie, vil der opstå en helt ny type forurening, som ingen rigtig kender konsekvenserne af. Det fremgår af forsøgsresultater fra en endnu ikke offentliggjort rapport fra Center for Grøn Transport under Trafikstyrelsen. 

Senest fra 1. januar 2012 skal benzinselskaberne tilsætte syv procent biodiesel - typisk produceret af raps eller slagteriaffald - i den dieselolie, der sættes til salg på tankstationerne. 

På den baggrund har Center for Grøn Transport lavet direkte målinger af det samlede partikeludslip og udslippet af ultrafine partikler fra en række køretøjer, som anvender biodiesel. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Forskerne konstaterer en generel stigning i antallet af udledte partikler. Det er først fremmest de helt små partikler - de såkaldte nanopartikler (omkring 10-20 nanometer i størrelse) - der kommer flere af i udstødningsrøgen fra de dieselbiler, der ikke kører med partikelfilter. 

Nyt ukendt miljøproblem

Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det nye, miljøvenlige brændstof skaber et helt nyt, men endnu ukendt, miljøproblem. 

- De sundhedsmæssige effekter af disse nanopartikler er meget dårligt belyst, og det kan endnu ikke afvises, at de i et eller andet omfang er giftige. Så generelt må vi sige, at vi endnu ikke har det fulde overblik over sundhedseffekterne af indførelsen af biodiesel, siger professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet til Ingeniøren.