Selv hvis vi er uafhængige af fossile brændstoffer i 2050, er der lang vej til at blive CO2-neutrale, og her har landbruget et ansvar, mener Økologisk Landsforening. 

Danmark skal være uafhængig af fossil-energi i 2050. Økologisk Landsforening har lagt en mere ambitiøs klimastrategi og arbejder frem mod, at økologisk landbrug har udfaset fossil energi allerede i 2025. 

- Når man køber økologisk mad, er det til gavn for miljø, natur, dyrevelfærd og sundhed. Vi vil sikre, at det også bliver til væsentlig gavn for klimaet. Punkt ét i vores klimastrategi er, at det i 2025 skal være slut med fossil-energi i det økologiske landbrug, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Landbruget den næststørste synder

Som det fremgår af Klimakommissionens rapport, tegner landbruget sig for den næststørste udledning af drivhusgasser i Danmark. Det er især metan- og lattergas fra husdyrproduktionen, som er problemet. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er en klar udfordring for landbruget at nedbringe emission af metan og lattergas til atmosfæren. Det er en opgave, vi allerede har kastet os over på det praktiske plan i samarbejde med folk med viden på området, men vi får brug for endnu mere viden, og derfor er det positivt, at Klimakommissionens rapport pointerer, at der skal forskes meget mere på dette område, siger Evald Vestergaard.

Økologien skal gøres mere klimavenlig

Økologisk landbrug udleder i dag 30 procent mindre CO2 end ikke-økologisk landbrug målt pr. hektar.

Gør man derimod klimabelastningen op pr. kg fødevare, er forskellen mindre, fordi udbyttet pr. hektar er lavere i økologisk landbrug. Produktionen af en liter økologisk mælk udleder eksempelvis 10 procent mindre CO2 end en ikke-økologisk, og for andre fødevarer er der ingen forskel i dag. 

Derfor sætter klimastrategien ambitiøse mål for at producere mere økologisk mad på en klimavenlig måde.

Et af redskaberne er økologiske biogasanlæg, som både producerer energi og effektiv gødning af plantemateriale. Teknologien kan øge udbyttet med op til 33 procent og spare klimaet for drivhusgasser.