Landbrug & Fødevarer opfordrer til politisk handling på baggrund af Klimakommissionens anbefalinger. Der er brug for en plan, der sikrer vækst og langsigtede investeringer i de rigtige klimaløsninger.

- Klimakommissionen har leveret et godt og kvalificeret stykke arbejde, der leverer en lang række værktøjer til at skabe et fossilfrit Danmark i 2050, lyder vurderingen fra Landbrug & Fødevarer.

- Nu bør regeringen lytte til kommissionens anbefalinger og udvise den handlekraft, der er nødvendig, hvis Danmark skal udnytte de vækstmuligheder, der ligger i den fremtidige klima- og energipolitik, mener organisationen.

- Vi er helt enige i Klimakommissionens vurdering af, at det er afgørende, at energisystemet og transportsektoren bliver grønnere gennem øget brug af vedvarende energi. Derudover skal vi satse markant på energieffektiviseringer i samfundet som helhed. Vi når ikke målsætningerne uden at sætte markant ind begge steder, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Claus Søgaard-Richter.

For høje afgifter

Landbrug & Fødevarer efterlyser en gennemgribende dansk afgiftsreform, der kan sikre incitamenter til øget brug af grøn energi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

 - Vi har i Danmark et markant højere afgiftsniveau, end man har i andre lande. Derfor er det helt afgørende, at vi får en afgiftsreform, der fastholder virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er afgørende for erhvervslivet, at vi sikrer den danske konkurrenceevne ved at skabe positive incitamenter til virksomhedernes effektiviseringer og omlægning til vedvarende energi, siger Claus Søgaard-Richter.

Sikre arbejdspladser

Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at regeringen lader sig inspirere af Klimakommissionens anbefalinger og omsætter dem i handling, der kan sikre udvikling og arbejdspladser i hele Danmark. Ikke mindst biomasseområdet er et oplagt område at sætte ind, mener organisationen.

 - Danmark har brug for, at der politisk bliver taget ansvar for at sikre en bæredygtig klimakurs. Derfor vil vi i Landbrug & Fødevarer opfordre regeringen til at fremlægge en konkret handlingsplan for anvendelse af biomasse i Danmark.  Uden langsigtet planlægning vil vi i praksis gå glip af de vækstmuligheder, der ligger i en aktiv udnyttelse af klimapolitikken, understreger Claus Søgaard-Richter.