Høsten af vådt korn kan være en stor udfordring for fodervirksomhederne i denne tid. Toksiner i kornet og pladsmangel udgør nogle af de største problemer.

På grund af den lange regnperiode er kornet flere steder spiret i større eller mindre grad inden høst. Dette udgør i sig selv ikke nogen risiko for dyrs eller menneskers sundhed, men vanskeliggør håndteringen af kornet. Det skriver Plantedirektoratet.

En del korn og markafgrøder er høstet med høje vandprocenter og oplagres mange steder efterfølgende udendørs. Dette øger risikoen for dannelse af toksiner inden kornet nedtørres til lagerfast vandindhold. Toksinerne udgør en væsentlig risiko for dyrs og menneskers sundhed.

Hav en plan parat

Plantedirektoratet forventer, at virksomhederne har udarbejdet en risikovurdering for dannelse af toksiner og andre risikoelementer i det våde korn. 

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Virksomhederne skal have en plan for at håndtere denne risiko i forbindelse med tørring og klargøring af produkterne til salg eller produktion. Handlingsplanen bør blandt andet inkludere løbende overvågning af synlige kvalitetsparametre og en analyseplan, så det sikres, at partiet ikke udgør en fare i forhold til kendte risici. Det er et krav, at synligt fordærvet fodermiddel bortskaffes, skriver Plantedirektoratet.

- Virksomhederne skal desuden dokumentere at toksinniveauet er under de vejledende grænseværdier for korn og andre markafgrøder, der går til videresalg eller foderproduktion, så de sikrer, at de tørrede fodermidler ikke udgør en sundhedsmæssig fare for dyr og mennesker eller for miljøet, skriver Plantedirektoratet endvidere.

Plantedirektoratet vil i efteråret have skærpet opmærksomhed på risikoen for skadelige mængder af svampetoksin i disse fodermidler, når de går til videresalg eller foderproduktion.