Danske forsøg viser, at reproduktionsresultaterne kan forbedres ved at tildele høje niveauer af beta-caroten i goldperioden

I næste udgave af Bovilogisk, der udkommer den 17. september, skriver dyrlæge Jason Lorje fra DSM Nutrional Products, hvordan beta-caroten tilsat foderet kan forbedre køernes reproduktion.

 Beta-caroten er et antioxiderende provitamin*, som findes naturligt i mange planter, men i særligt høje niveauer i græs. Niveauet er ligesom mange andre vitaminer afhængig af blandt andet afgrødens alder ved slætning.

Der sker desuden tab i foderet som følge af ensilering eller tørring. Grovfoder som majsensilage har som regel et lav indhold af beta-caroten, men man kan supplere rationen med provitaminet for at opnå højere niveauer i foderrationen.

Påvirker østrogenproduktionen

Beta-caroten er et provitamin, idet det spaltes til vitamin A i mange typer væv, men især i tarmen og i æggestokkene. Man har gentagne gange vist, at beta-caroten har betydning for reproduktionen. Det er imidlertid svært at sige, om det er vitamin A, som bliver spaltet fra molekylet eller beta-caroten i sig selv, som har betydning for reproduktionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Follikelceller er ved hjælp af enzymer i stand til at lave den spaltning, og der sker en højere omdannelse til vitamin A i follikler af god kvalitet. Det er netop disse follikelceller, som danner kønshormonet østrogen, og som har afgørende betydning for udvikling af folliklen og dens kvalitet. Østrogen er hormonet, der styrer brunsten og dens styrke.

Tildeling i goldperioden

Resultater af nye danske forsøg bakker op om tidligere undersøgelser og viser en positiv indvirkning på reproduktionsresultater under danske forhold. Med henblik på at opnå optimale beta-caroten-niveauer hos køerne i tidlig laktation, hvor de har mest brug for det, blev det afprøvet at tildele beta-caroten i meget høje niveauer i goldperioden.

Ved at tildele koen et højt niveau af beta-caroten i goldperioden, sker der en ophobning af vitaminet i fedtvævet. Denne reserve bliver frigivet fra fedtvævet i tidlig laktation, hvor koen mobiliserer fedtreserver. Man kan således ved tildeling i goldperioden sikre, at dyrene har et højt niveau ved kælvning og dermed også sikre, at kalven får sit behov opfyldt.

Opbyggede reserver i fedtvævet vil på grund af langsom frigivelse også påvirke koens sandsynlighed for efterfølgende drægtighed positivt.

Forsøgene viste, at tildeling af beta-caroten gav signifikant forbedret beta-carotenstatus målt ved blodprøver sammenlignet med niveauet i blodet inden tildeling. Vi så således en gennemsnitlig stigning på 30 procent gennem hele perioden fra starten af goldperioden og til 90 dage efter tildelingen ophørte.

Du kan læse mere om resultaterne fra forsøg med tildeling af beta-caroten i Bovilogisk. Abonnement kan bestilles på 7620 7900 eller på www.bovilogisk.dk.