Danmarks Naturfredningsforening kræver, at der skal fastsættes forskellige normer for, hvor meget fosfor landmændene må gøde deres jord med. Men det er der slet ikke behov for, mener Landbrug & Fødevarer.

Normerne for, hvor meget fosfor den enkelte landmand må anvende, skal være forskellige, alt efter hvor stor risikoen for udvaskning af fosfor til vandmiljøet er. Det mener Danmarks Naturfredningsforening ifølge Politiken.

- Det nuværende system virker ikke godt nok. Og da fosfor hober sig op i jorden, er vi ved at opbygge en fosforbombe, som det vil tage lang tid at afmontere igen. Hvis jorden først begynder at lække fosfor til vandmiljøet, tager det 15-20 år, før det stopper, siger Thyge Nygaard, landbrugsmedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, til Politiken.

Nye virkemidler

Den betragtning er Landbrug & Fødevarer imidlertid ikke enig i. Foreningen peger på, at fosforudledningen stadig falder, og at der derfor ikke er behov for en ny kortlægning, men snarere nye virkemidler.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landbrug & Fødevarer er altid parat til at diskutere, om miljøreguleringen kan gribes an på en ny og bedre måde, understreger direktør for Miljø & Energi Niels Peter Nørring og fortsætter:

- Både i forhold til miljøpåvirkningen og i forhold til landbrugets produktionsvilkår er det oplagt at se på, hvordan vi kan indrette reguleringen mest hensigtsmæssigt, hvis der er faglige grunde, der taler for det. Derfor presser vi også vedvarende på for at sikre en miljøregulering, der tager udgangspunkt i de lokale forhold og indrettes med målrettede tiltag, der har dokumenteret effekt. 

Kortlægning findes allerede

Han peger derfor på, at der er behov for den rigtige palet af virkemidler, hvis man vil sikre en effektiv indsats. Og det er ikke tilfældet i dag, ifølge Niels Peter Nørring.

Han opfordrer derfor til, at man vender fokus fra ny kortlægning til flere virkemidler.

- For udledningen af fosfor er faktisk et af de få områder, hvor man allerede har en kortlægning.

- Lige netop med hensyn til fosforoverskuddet, så er der allerede foretaget en kortlægning af arealerne i forbindelse med vandmiljøplan III, og det er spørgsmålet, om der er et presserende behov for at gentage den øvelse, siger Niels Peter Nørring og understreger, at der ikke hersker tvivl om, at landbruget når målene på fosfor fra vandmiljøplanerne, og at udledningen af fosfor hele tiden falder.