Robotterne har allerede holdt deres indtog i malkestalden. Nu er de på vej ud i markerne, og det skal nye forskningsfaciliteter på Forskningscenter Foulum bidrage til. Det vil blandt andet kunne komme økologisk jordbrug til gode.  

Hvis man præcist ved, hvor den enkelte plante befinder sig på marken, kan ukrudtsbekæmpelsen klares mekanisk, således at man i nogle afgrøder helt kan undgå at anvende ukrudtsmidler. Ligeledes kan gødningen placeres præcist der, hvor planten kan optage den. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

I fremtiden bliver det måske robotter, som skal fjerne ukrudt i markerne. Så er det nødvendigt at robotten selv kan finde rundt og kende forskel på ukrudt og afgrøde.

Det er næsten kun fantasien, som sætter grænser for brugen af automation samt Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i jordbruget. I de kommende år vil grænserne blive udfordret. Det sker, når Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet åbner en række nye forskningsplatforme med fokus på IKT og automation i jordbruget.

- De nye forskningsplatforme gør det muligt at gennemføre avancerede forskningsprojekter, siger forskningsleder Ole Green fra Institut for Biosystemteknologi på Forskningscenter Foulum.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En forskningsplatform kan bestå af forskellige laboratorietyper, udviklingsværksteder, forsøgsmarker, dyr og stalde. De forskellige enheder skaber tilsammen en platform, som gør det muligt at gennemføre forskningsprojekter, hvor mulighederne for anvendelse af ny teknologi undersøges i både stalde og marker.

Ole Green peger på, at forskningen skal komme alle typer landbrug til gode. For eksempel vil de nye muligheder for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i høj grad kunne anvendes i økologisk jordbrug.